Podujatia

New Dawn on the Road

EnsembelSpectrum - plagát-1

Súčasná vážna hudba slovenskej i zahraničnej tvorby zaznie v podaní komorného súboru EnsembleSpectrum pod vedením dirigenta a umeleckého vedúceho Mateja Slobodu.

Koncert s názvom New Dawn on the Road vznikol ako pokračovanie projektu New Dawn s cieľom meniť zaužívané tendencie pri realizácii koncertov, a zároveň byť inovatívnym sprostredkovateľom súčasnej hudby, ktorá nepochybne dychtí po pravde a záujme našej spoločnosti. Členovia komorného súboru EnsembleSpectrum patria k mladej generácii umelcov, ktorí slovenskej hudobnej scéne predstavujú diela mladých etablovaných skladateľov (Novosedlíková, Sloboda, Javorka) i skladateľov starších generácií nielen zahraničnej ale aj domácej tvorby (Grisey, Hurel, Abrahamsen, Romitelli, Sciarrino, Bokes, Sixta, Hrušovský). Pravidelne podnecujú vznik nových diel, čoho je projekt New Dawn výsledkom.

Komorný súbor EnsembleSpectrum pravidelne vystupuje na popredných slovenských prehliadkach a festivaloch zameraných na súčasnú hudbu (Melos-Etos, Nová slovenská hudba) a je tvorcom vlastných koncertných podujatí ako Rezonancia farieb či Avantgarda 60.

New Dawn (Nový úsvit) je metaforou hľadania, tápania a následného objavovania, kreovania a túžby po poznaní. Zároveň reprezentuje mladé vychádzajúce osobnosti získavajúce významné postavenie na koncertných pódiách, čo dokazujú rôzne ocenenia a úspechy predstavovaných umelkýň a umelcov.

Viac info:

www.ensemblespectrum.sk

Sledujte na:

www.youtube.com/ensemblespectrum

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica

Galéria