Podujatia

Merida – Zelená stopa

martin_haring_x

Občianske združenie CK CykloGlajza Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Selce, Priechod, Baláže a BBHS 1999 vás pozýva na MTB maratón.

Trate:
Polmaratón: 53 km, prevýšenie 1350 m
Minimaratón: 33 km, prevýšenie 920 m

Súťažné kategórie:
Kategórie: Elite UCI muži – polmaratón
Elite UCI ženy – polmaratón
MK muži 19-39 rokov – polmaratón
SK muži 40-49 rokov – polmaratón
VK muži 50-59 rokov – polmaratón
W2k muži nad 60 rokov – polmaratón
ZK ženy 19-39 rokov – polmaratón
DK ženy 40-49 rokov – polmaratón
LK ženy nad 50 rokov – polmaratón

KtK kadeti 15-16 rokov – minimaratón
JrK juniori 17-18 rokov – minimaratón
JaK juniorky 15-18 rokov – minimaratón
MM muži bez rozdielu kategórie – minimaratón
MZ ženy bez rozdielu kategórie – minimaratón

Žiaci 11-12 rokov – 4 km okruh
Žiačky 11-12 rokov – 4 km okruh
Žiaci 13-14 rokov – 4 km okruh
Žiačky 13-14 rokov – 4 km okruh

DETI 5-6 rokov – v areáli štadióna
DETI 7-8 rokov – v areáli štadióna
DETI 9-10 rokov – v areáli štadióna

Protesty sa prijímajú do 1 hodiny po oznámení predbežných výsledkov.

Štartovné: Kategória MTB
13,-€ do 2.8.2020 s tričkom
16,-€ do 8.8.2020 s tričkom
19,-€ na štarte bez trička
ŽIACI: 1,-€
JUNIOR + KADETI: 11,-€ do 8.8.2020 s tričkom
JUNIOR + KADETI: 16,-€ pri prezentácii, bez trička
DETI: 0,-
Platobné údaje: Po prihlásení sa na preteky cez internet, vám budú zaslané platobné údaje mailom na zaplatenie štartovného.
č.ú., variabilný symbol, konštantný symbol

Prihlášky: Prihlášky spolu s kópiou dokladu o zaplatení pošlite najneskôr do 28.08.2020 na adresu: Róbert Glajza, Mičinská cesta 26, 974 01 Banská Bystrica
Alebo mailom: info.cykloglajza@gmail.com

Kontaktná osoba: Róbert Glajza, mobil: 0948 520 351, e-mail: info.cykloglajza@gmail.com
Prezentácia: štart a cieľ futbalový štadión Selce
Ubytovanie: Internát, hotel Fuggerov Dvor

Program cyklomaratónu:
7:30 – 10:00 prezentácia kategórií MK, SK, VK, ZK, DK, KtK, JrK, JaK, LK, W2K, MZ, MM
10:15 Štart kategórií Elite UCI muži, ženy
10:15 povinné poučenie kategórií MK, SK, VK, ZK, DK, KtK, JrK, JaK, LK, W2K, MZ, MM
10:30 štart kategórií MK, SK, VK, ZK, DK, LK, W2K
10:45 štart kategórií KtK, JrK, JaK, MZ, MM
8:30 – 11:00 prezentácia detí a žiakov
11:15 štart žiakov
11:30 štart detí
14:30 – 15:30 vyhlásenie víťazov, tombola – štartujúci pretekári

Prihlášku a podrobnosti nájdete aj na merida.sk

 

Foto: Martin Haring

Informácie

areál futbalového ihriska, Selce, Selce