Podujatia

Krajina nespavosti I VÝSTAVA od 17. 2. 2023

Bindzar-NOV

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

vás srdečne pozýva na výstavu zo svojho zbierkového fondu

„Krajina nespavosti“

Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti 80. výročia narodenia divadelného, televízneho a filmového režiséra, autora rozhlasových a divadelných hier, scenáristu, publicistu, pesničkára a básnika Juraja Bindzára (1943 – 2019) bude pre verejnosť dostupná od 17. 02. 2023 do 19. 05. 2023 vo výstavných priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici, Lazovná ulica č. 9.

Komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h

Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Lásková

Autorom fotografie je Jana Lišaníková.

Informácie