Podujatia

Kontakt 2022

strunobranie_I

Krajské kolo 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby.

Kontakt dáva priestor talentovaným hudobníkom (vokalistom a inštrumentalistom), ktorí sa môžu prezentovať v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umeleckú a koncertnú činnosť kapiel a sólistov, ich autorskú inštrumentálnu ako aj textovú tvorbu v slovenskom jazyku a taktiež zvyšovať ich hudobnú a interpretačnú úroveň.

Súťažiaci, jednotlivci aj hudobné skupiny, môžu súťažiť s hudobnými žánrami populárnej hudby. Súťažiaci môžu súťažiť len s pôvodnou autorskou tvorbou populárnej hudby v živom podaní. Hudobný sprievod s použitím vopred pripravenej nahrávky (tzv. halfplayback) nie je povolený. Účastníci majú možnosť prezentovať sa autorskou piesňovou tvorbou (t. j. tvorbou s textom) v slovenskom jazyku a autorskou inštrumentálnou tvorbou (t. j. tvorbou bez textu), prípadne kombináciou oboch. Účastníci prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedú v základnom stupni súťaže. Na krajskej úrovni sa udeľuje jeden priamy postup do celoštátneho kola v každej kategórii.

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica - Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria