Podujatia

Knižný klub Živeny

ilustracne-knihy

Banskobystrický samosprávny kraj, Verejná knižnica Mikuláša Kováča a Miestny odbor Živeny v Banskej Bystrici vás pozývajú na stretnutie

Téma stretnutia: Paríž, môj druhý domov od Márie Danthine-Dopjerovej

Informácie

Jilemnického 48, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Fončorda

Galéria