Podujatia

Hravá angličtina

2023-hrava-anglictina-ilu

Pozývame vás na rozprávkové čítania spojené s tvorivými dielňami pre najmenších 15. 5. 2024, 16:30 hod.

Rozprávkové čítanie – Hravá angličtina vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, pobočka Sídlisko, ul. 29. augusta 25

Prosíme o potvrdenie účasti: 29augusta@vkmk.sk, 048 414 22 83

Informácie

29. augusta 25, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Sídlisko

Galéria