Podujatia

Galéria talentov I VÝSTAVA od 4.5.2021

gal talentov

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so ZŠ a MŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici zorganizovalo v apríli 2021 10. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v oblasti vlastnej literárnej, výtvarnej a fotografickej tvorby.

Výstava výtvarných prác žiakov z celého Slovenska je prístupná od 04.mája do 31. augusta 2021.

Výstava sa nachádza v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na II. poschodí (pred Galériou v opdkroví).

Informácie

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica

Galéria