Podujatia

Dom umelca – prednáška

ZMENENE

V závere 19. storočia prenikajú estetické ideály do rôznych sfér života prostredníctvom syntézy umeleckých foriem. V architektúre to znamená, že budova je vnímaná v širšom kontexte svojho vonkajšieho vzhľadu, vnútorného vybavenia, zariadenia vrátane jeho dizajnu a v neposlednom rade jej zasadenia do krajiny. Strach z veľkého rozmachu industrializmu vyvoláva potrebu vytvorenia unifikovaného priestoru, útočiska poskytujúceho ochranu pred chaosom, ktorý prináša doba.

Práve v tom čase, krátko potom ako definitívne opustil mondénne a vyrušujúce prostredie Benátok, si v Banskej Bystrici maliar Dominik Skutecký podľa vlastného návrhu stavia vilu s dekoratívnou, ale predovšetkým symbolickou výzdobou čelnej fasády. Približne o dekádu neskôr symbolista Fernand Khnopff (1858 – 1921) buduje vilu zasvätenú umeniu, v ktorej sa chce izolovať pred veľkomestským ruchom Bruselu a od začiatku 20. rokov 20. storočia prežíva švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung iniciačný rituál pri vlastnoručnej stavbe bollingenskej veže na brehu Zürišského jazera.

 

Rozprávanie Maroša Rovňáka o tom, čo majú, či nemajú tieto tri stavby spoločné a o potrebe symbolického života.

Rezervácia vstupeniek:https://tootoot.fm/cs/events/60d2e0e27219fe05601f25d4

Vstup voľný.

Srdečne pozývame!

Informácie

SSG - Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica