Podujatia

Doktorandský koncert

Plagát_koncert_

ZÁVEREČNÝ DIZERTAČNÝ KONCERT DOKTORANDOV AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

účinkujú: Mária Tajtáková – soprán, Jozef Gráf – tenor

klavírna spolupráca: Bohdan Koval, Peter Pláňavský

 

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria