Podujatia

Detský Slovomfest

slovomfest

Generácia nula a mesto Banská Bystrica pozýva všetky deti a ich rodičov vo štvrtok 8.júna o 17:00 hod. do Robotníckeho domu na umelecké slovno – hudobno výtvarné podujatie, nie len v podaní talentovaných žiakov mesta.

Môžete sa tešiť na výstavu detských prác, prednes, hudbu a tanec.

Vstup na podujatie je tradične voľný.

 

Informácie

Robotnícka, Banská Bystrica

Galéria