Podujatia

Čo sa skrýva v depozitári ?

popolnicové polia obrázok

Odhaľte spolu s historikom, archeológom, numizmatikom, kustódom a etnologičkou tajomstvá klenotov, ktoré v sebe ukrýva depozit Stredoslovenského múzea.

Hosť: Marta Ďuricová  Téma: Kulty doby bronzovej

Informácie

Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica - Matejov dom

Prílohy na stiahnutie