Podujatia

Citius, Altius, Fortius I VÝSTAVA

web_mesto

Heslom novodobých olympijských hier a zároveň aj názvom spoločnej výstavy Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea a Slovenského olympijského a športového výboru Slovenského olympijského a športového múzea je „Citius, altius, fortius“,  čo po slovensky znamená rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Vyjadruje úsilie olympijského hnutia o neprestajný pokrok a zvyšovanie športovej výkonnosti. Ako olympijské heslo bolo uznané Medzinárodným olympijským výborom v roku 1913 a od roku 1920 je súčasťou olympijského emblému.

Výstava prináša chronologický prehľad doteraz vydaných československých a slovenských poštových známok s olympijskou tematikou. Od roku 2004 k nim Slovensko pravidelne vydáva aj poštové známky k vrcholným stretnutiam telesne postihnutých športovcov – paralympijským hrám. Okrem nich návštevníkom predstaví aj prvé olympijské známky z Grécka vydané v roku 1896 a maskotov olympijských hier. Ďalšia časť výstavy prezentuje ukážky súťažných výtvarných návrhov poštových známok mladých umelcov – študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici na  tému Európskeho olympijského festivalu mládeže.

Výstava bude sprístupnená vo výstavných priestoroch generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, a. s., v Banskej Bystrici dňa 25.júla 2022  a potrvá do 27. októbra 2022.

Informácie

Galéria