Podujatia

Čarovný svet bábok a bábkového divadla

Táto výstava vznikla pri príležitosti 50. výročia založenia múzea a prezentuje to najlepšie zo zbierkového fondu s tematikou bábkarstva – predovšetkým divadelné bábky, rodinné bábkové divadlá, výtvarné návrhy bábok, scenáre a plagáty s doplňujúcimi informáciami o bábkarstve.

Návštevníkom predstavíme krásu bábok tradičného kočovného bábkarstva, ako aj pohľad na súčasné bábkové umenie na Slovensku. Výstavu sme už úspešne prezentovali v roku 2018 v Moskve, konkrétne v Ruskej štátnej detskej knižnici a v Slovenskom inštitúte.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. mája 2019 o 17.00 v priestoroch Galérie v podkroví.

Informácie

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica