Podujatia

Čaro babieho leta

Čupková

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Kuzmányho kruh

Vás pozývajú na slávnostné uvedenie do života zbierky básni Vlasty Čupkovej

ČARO BABIEHO LETA

spojené s prezentáciu výtvarných diel autorky

Účinkujú: Slavomíra Očenášová-Štrbová, Juraj Sarvaš, hudobná skupina Crossroads a ďalší

Informácie

Galéria