Podujatia

Čaj o piatej

čaj o piatej

Aj v roku 2020 pokračuje mesto Banská Bystrica v tradícii nedeľných tanečných zábav. V nedeľu 26. januára sa priestory Robotníckeho domu opäť premenia na tančiareň pre všetky vekové kategórie. O dobrú zábavu sa túto nedeľu pri Čaji o piatej postará skupina Galaxy BB Music.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica