Podujatia

Hrajteže mi, hrajte

-64fb08355f606--64fb08355f607Hrajtežemi, hrajte foto.jpg

Štúdio RTVS v Banskej Bystrici pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu, uvedenú pri príležitosti 30.výročia vzniku Slovenskej republiky.

 

 

Informácie

Tajovského 40, Banská Bystrica - Aula Beliana UMB

Galéria