Podujatia

Ako na umenie 3 (portrét a figúra) I VÝSTAVA od 4.12.2020

ako_na_umenie_3_banner_web_640x640

7 820 000 000.

To je približný počet obyvateľov našej planéty z roku 2020. Ale toto číslo znamená aj rovnaký počet rozmanitých ľudských príbehov a pováh. Ani jeden z nás nie je identický. Líšime sa od seba vonkajšou podobou, povahovými črtami, ale tiež intenzitou prežívania, empatiou a emocionálnou inteligenciou. V rôznych životných situáciách môžeme pociťovať rozdielne radosť, smútok, hnev i strach. Odrážajú sa na našej tvári, v geste, pohybe, intenzite hlasu, ale i v konaní a samotných skutkoch. Niektoré z nich dokážu v sekunde prekvapiť, iné zasa prežívame dlhodobo. Byť celý život šťastný, spokojný a vyrovnaný je pútavou predstavou a cieľom pre väčšinu z nás. Avšak konfrontovať sa s opačnými pocitmi (ako je zármutok alebo disharmónia) môže pre človeka zohrávať dôležitú úlohu, či už v utváraní komplexnejšej predstavy o živote ako takom, jeho odtieňov, ale i v jasnejšom vnímaní reality.

Edukatívno-prezentačná výstava Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) realizovaná v Stredoslovenskej galérii pracuje s témou človeka práve v širších významových kontextoch. Nejde tu o klasický kurátorský výber diel v snahe mapovať vývoj portrétu a figurálnej tvorby. Ide skôr o predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých prúdov. Návštevníka podnecujú a vťahujú prostredníctvom aktívnej hry s pomocou rozmanitých edukatívnych a zmyslových pomôcok k tvorivému myšlienkovému procesu. Cez rôzne interpretačné metódy a formy smerujú k hľadaniu a skúmaniu vzájomných vzťahov a súvislostí, poskytujú priestor na vlastnú tvorivosť, konfrontujú s „inakosťou“, ale tiež dávajú impulz k uvažovaniu o vlastnej identite, posúvajú k sebareflexii, sebahodnoteniu a nabádajú na toleranciu voči druhým.

Výstava zároveň pracuje s prezentovanými dielami vizuálneho umenia ako s nástrojmi vzdelávania. Nájsť vhodné metódy a formy práce so súčasným divákom je jednou z aktuálnych výziev pre galérie. „Galérie dneška“ nie sú už len zbierkotvorné inštitúcie, inštitúcie slúžiace na prezentáciu umenia, ale čoraz častejšie a významnejšie zastávajú funkciu vzdelávaciu s dôrazom na oblasti percepcie, recepcie a interpretačnej re-kreácie výtvarného umenia.

Z hľadiska kurátorského výberu je na výstave predstavených približne 60 diel od približne 40 umelcov. Ide prevažne o staršie, ale tiež novšie akvizície z oblasti maľby, kresby, grafiky, fotografie a plastiky, ktoré sú súčasťou rozsiahlej galerijnej zbierky. Zbierkový fond Stredoslovenskej galérie, ktorý aktuálne disponuje takmer 14 000 zbierkovými predmetmi, umožnil bohatý výber diel autorov pôsobiacich od polovice 19. storočia až po súčasnosť. Ide prevažne o umelcov nielen s regionálnym, ale i celoslovenským významom. V rámci odbornej prípravy výstavy prešlo reštaurátorským zásahom celkovo 24 artefaktov od 17 autorov.

Výstava Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) je pokračovaním série tzv. edukatívnych výstav realizovaných úsekom galerijnej pedagogiky umenovedného oddelenia Stredoslovenskej galérie, ocenených i Cenou Rady galérií SR Biela kocka – 1. miesto za vzdelávací projekt Ako na umenie… 2 /príroda a krajina/ (2019/2020).

Martina Martincová

 

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako komentovanú prehliadku, odborné prednášky a tematické workshopy. Návštevník má na výstave tiež možnosť v rámci knižného kútika nahliadnuť do ponuky zaujímavých knižných titulov.

 

///////////

 

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Názov výstavy: Ako na umenie… 3 (portrét a figúra)

Zastúpení autori: Adela Arentová, Igor Benca, Mikuláš Galanda, Viktor Hermély, Igor Hudcovič, Jozef Kostka, Rudolf Krivoš, Ján Mudroch, Mikuláš Palko, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Dominik Skutecký, Martin Martinček, Ester Šimerová-Martinčeková, Imrich Weiner-Kráľ a iní.

Miesto konania: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Sprístupnenie výstavy: 4. december 2020 o 10,30 hod. (piatok)

Trvanie výstavy: 4. december 2020 – 28. marec 2021

Koncepcia projektu a kurátor výstavy: Martina Martincová

Odborná spolupráca: Michal Patarák, Renáta Pondelíková

Reštaurátorská spolupráca: Peter Ližbetin, Miroslav Slúka

Grafický vizuál výstavy a dizajn edukatívnych pomôcok: Patrik Ševčík

 

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výstavu, sprievodné aktivity a nákup knižných titulov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Reštaurovanie 24 diel bolo realizované vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Banská Bystrica.

Informácie

Galéria