Podujatia

62. Banskobystrická hudobná jar

BBH ticket live.

Pozývame vás na 62. ročník Banskobystrickej hudobnej jari

 Jeden z najstarších festivalov klasickej hudby na Slovensku otvorí 21. marca 2023 koncert Mateja Arendárika a Moyzesovho kvarteta. Na festivale, ktorý potrvá až do 29. mája tohto roka, vystúpia na siedmich koncertoch slovenskí aj zahraniční umelci. Okrem priestorov zrekonštruovaného Robotníckeho domu sa koncerty uskutočnia aj v Cikkerovej sieni mestskej radnice,  Zelenej sieni Thurzovho domu a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Po prvý raz je súčasťou Banskobystrickej hudobnej jari aj premiéra v Štátnej opere. V dramaturgii koncertov sú zastúpené diela takmer všetkých štýlových období, a to od stredoveku a renesancie cez klasicizmus, romantizmus až po súčasnosť.

Festivalom sprevádza a moderuje Marcela Čížová.

Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti spoločnosti Ticketlive,  v Informačnom centre na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici alebo priamo na mieste.

 

62. BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ JAR

PROGRAM

 

Utorok 21. marca / 18.00 hod. / Robotnícky dom / Koncertná sála

MATEJ ARENDÁRIK & MOYZESOVO KVARTETO

Modest Petrovič MUSORGSKIJ: Obrázky z výstavy

Antonín DVOŘÁK: Klavírne kvinteto op. 81 B155

Vstupné: 10,- / 5,-  EUR

 

Nedeľa 2. apríla / 18.00 hod. / Robotnícky dom / Koncertná sála

FROM THREE – FOR THREE

ANDREJ BARAN / ANDREJ KRAJČOVIČ / JÁN ŠIŠKA

Viliam FIGUŠ – BYSTRÝ: Sláčikové trio e mol op. 108

Gideon KLEIN: Trio pre husle, violu a violončelo

Ilja ZELJENKA: Sláčikové trio

MAREK GEIŠBERG, sprievodné slovo

Vstupné: 10,- / 5,-  EUR

 

Štvrtok 13. apríla / 18.00 hod. / Radnica / Cikkerova sieň

ENSEMBLE ROMEO PAGLIA /IT/

Paolo PAGLIA: Impressioni di Banska Bystrica per quartetto d’archi, svetová premiéra

Antonio VIVALDI: Koncert A dur pre sláčikový súbor F. XI. N. 4 RV 158

Giacomo PUCCINI: Tri menuety pre sláčikové kvarteto SC 61

Franz Joseph HAYDN: Kvarteto B dur op. 64 Tost No. 3 Hob. III:67

Wolfgang Amadeus MOZART: Divertimento D dur KV 136

Vstup voľný.

 

Utorok 25. apríla / 18.00 hod. / Robotnícky dom / Koncertná sála

ORCHESTRÁLNY KONCERT ABSOLVENTOV KONZERVATÓRIA J. L. BELLU

Jan NOVÁK: Choreae vernales

Francis KLEYNJANS: Songe, op. 63

Dmitrij SMOĽSKIJ: Koncert č. 2

Antonín DVOŘÁK: Mazurek, op. 49

Richard GALLIANO: Opale concerto

IHOR VLAKH, dirigent

Vstup voľný.

 

Štvrtok 27. apríla / 18.00 hod. / Robotnícky dom / Koncertná sála

PODOBY SAXOFÓNU – LADISLAV FANČOVIČ

MARIA TAYTAKOVA / MATEJ SMUTNÝ / JANA MACÍKOVÁ / JAKUB ČIŽMAROVIČ /

PRESSBURGER SAXOPHONE QUARTET

Jevgenij IRŠAI: Adventures pre altový saxofón a husle

Ervín SCHULHOFF: Hot sonata pre alt saxofón a klavír

Leon STEIN: Trio pre alt saxofón, husle a klavír (SK premiera)

Zachary CAIRNS: Interactions pre barytón saxofón a perkusie (SK premiera)

Pascal MANOLIOS: Umbra pre saxofónové kvarteto

Alban BERG: Sedem raných piesní pre soprán (úprava pre soprán a saxofónové kvarteto L. Fančovič)

Vstupné: 10,- / 5,- EUR

 

Sobota 13. mája / 18.00 hod. / Thurzov dom / Zelená sieň

VOX HUMANA /HU/

NÓRA KIRÁLY/CSABA NAGY/SÁNDOR SZÁSZVÁROSI

Stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske.

Vstupné: 10,- / 5,-  EUR

 

Piatok 19. mája / 18.30 hod. /  Štátna opera

Umberto GIORDANO: ANDREA CHÉNIER

Veristická opera v 4 dejstvách

Dirigent / Stefano ROMANI, Réžia / Andrea HLINKOVÁ

Rezervácia vstupeniek: https://www.stateopera.sk/sk/rezervovat-vstupenku?p=3918&c=3921

 

Pondelok 29. mája / 18.00 hod. / Kostol sv. Alžbety Uhorskej / Dolná ulica

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 

pod umeleckým vedením EWALDA DANELA

Ján Levoslav BELLA: Sláčikové kvinteto d mol

Antonín DVOŘÁK: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77 B49

Vstupné: 10,- / 5,-  EUR

 

Zmena programu vyhradená.

 

Informácie

Galéria