Informácie ku koronavírusu

Informácie COVID-19

1.okóber 2020: Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra  2020 od 06:00 hod. do  odvolania  pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.

Výnimka platí pre:

 • deti do 3 rokov veku,
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre
 • osoby žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra, – vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 •  fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Prílohy na stiahnutie