Aktuality

Zber komunálneho odpadu počas Veľkej noci

Komunálny odpad

Samospráva v súčinnosti so zazmluvneným dodávateľom služby bude počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov zabezpečovať odvoz odpadu v upravenom režime. Bez zmeny, podľa harmonogramu, bude zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného, objemného, záhradného a kuchynského odpadu na Veľký piatok, 29. marca a v sobotu, 30. marca 2024.

Počas Veľkonočného pondelka, 1. apríla 2024 sa odvoz neuskutoční. Pripravený je však náhradný termín, a to o deň neskôr, 2. apríla. Zber papiera v bytových domoch z 1100 litrových nádob, sa z organizačných a kapacitných dôvodov presúva z utorka, 2. apríla na stredu, 3. apríla.

Žiadame všetkých vlastníkov a držiteľov motorových vozidiel, aby počas tejto exponovanej doby, so zvýšenou tvorbou odpadu a nárokom na parkovanie, autá zaparkovali tak, aby nebránili zberu odpadu. Zabezpečí sa tým jeho bezproblémový zber v jednotlivých mestských častiach.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
MsÚ Banská Bystrica