Aktuality

Vitajte v oddychovej zóne Tajovka

IMG_3725

Dlhé roky zanedbaný priestor, na ktorom často vznikali nelegálne skládky, zmenil svoju podobu na nepoznanie. Myšlienku aktívnych Banskobystričaniek a Banskobystričanov si mesto pred pár rokmi osvojilo a začalo podnikať kroky k jej naplneniu. Dnes vás na brehu toku Tajovka, medzi frekventovanou cyklotrasou a areálom plážového kúpaliska, víta oddychová zóna s prvým oficiálnym mestským ohniskom, sedením, prístupom k potoku, hernými prvkami i výtvarným dielom s cyklistickou tematikou.

Zámer vybudovať oddychovú cyklozónu patril v roku 2017 medzi jeden z víťazných projektov participatívneho rozpočtu. Predkladatelia mali na jeho realizáciu vyčlenenú celkovú sumu 5 000 eur z mestského rozpočtu. Vybudovanie oddychovej zóny si však vyžadovalo oveľa vyššiu investíciu, preto si mesto tento zámer osvojilo, vyčlenilo potrebné financie a začalo projekt realizovať.

Aktívni obyvatelia a obyvateľky identifikovali tento priestor ako lokalitu s dobrým potenciálom. Rozhodli sme sa, že do projektu vstúpime a začneme ho realizovať komplexnejšie s využitím celého územia. Výsledkom je zrevitalizovaný verejný priestor s prvým mestským oficiálnym ohniskom, s hernými prvkami, sedením, výtvarným dielom a prístupom k Tajovke. Myslím si, že výsledok je dobrý a oddychová zóna, ktorá sa nachádza pri využívanej cyklotrase môže slúžiť všetkým obyvateľom. Verím, že Banskobystričanky a Banskobystričania budú spokojní,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mestské ohnisko z lomového kameňa určené na organizáciu komunitných opekačiek môže využiť každý, kto si chce po dlhej prechádzke, cyklotúre či turistike pochutnať napríklad na špekáčikoch. Zhotoviteľ zároveň v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom upravil a stabilizoval  priľahlý breh Tajovky, vďaka čomu získajú všetci užívatelia bližší kontakt s potokom a príjemnejší pobyt v tejto lokalite. Vysadené boli stromy, pôdopokryvné dreviny a pribudol nový trávnik. V lokalite je dostupná verejná wifi Smart Banská Bystrica a priestor je monitorovaný kamerovým systémom napojeným na operačné stredisko mestskej polície.

Cieľom bolo vytvoriť plnohodnotné prírodné prostredie v dotyku s obytným prostredím. Mal som snahu dostať sem prírodné materiály a prírodné farby. Na rozdiel od domov, ktoré sú dňom kolaudácie ukončené, verejné priestory bývajú ukončené fyzicky za nejakých 5 – 10 rokov. To znamená, že musia dorásť nové stromy, tráva a hlavne sa musí dostať do prírodného tvaru brehový porast. Zdôraznená je tu prírodná charakteristika územia aj vďaka herným prvkom, ktoré sú z opracovaných guľatín z tvrdého agátového dreva, určené pre menšie i väčšie deti, tínedžerov a dospelých,“ dopĺňa projektant Zoltán Balko.

Stavebné práce na oddychovej zóne sa začali v októbri 2023 a ukončené boli v apríli tohto roka. Celkový rozpočet projektu sa pohybuje na úrovni takmer 200 000 eur. V rámci stavby a projektu vybudovania oddychovej zóny Tajovka boli odstránené náletové dreviny a kríky, ktoré sa v lokalite nachádzali.

Najväčším problémom počas výstavby bolo počasie, keďže stavba sa začala na konci októbra. Išli sme do zimného obdobia a väčšina aktivít pozostávala zo zemných prác, výsadiebtrávnikov a pod. Súčasťou projektu je aj úprava brehu Tajovky. Preto bol na miesto prizvaný aj správca toku, Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý zistil, že sa tu nachádzajú aj prestarnuté a poškodené stromy, ktoré sú priamo v brehovej čiare. Aby v rámci dlhodobého riešenia nepredstavovali  riziko, rozhodli sa, že tie najnebezpečnejšie odstránia,“ dopĺňa za zhotoviteľa Michal Hrnčár zo spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s. r. o.

Oddychová zóna Tajovka sa nachádza v blízkosti cyklotrasy, ktorú často využívajú peší i cyklisti. Počas roka  2023 ju využilo 46 942 cyklistov a 298 234 osôb. Najviac cyklistov 7 155, bolo zaznamenaných vlani v mesiaci september, pričom priemerný denný počet cyklistov bol 239. Preto je dominantným prvkom celej zóny aj výtvarné dielo s cyklistickou tematikou, tzv. Cyklostrom, ktorého autorom je Igor Latta, o technické riešenie sa postaral Peter Antalic.  Predstavuje strom z použitých bicyklov, ktoré už svojou funkcionalitou prispeli k čistej mobilite a  zdravšiemu životnému prostrediu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli s myšlienkou premeniť zarastenú plochu na plnohodnotne využité verejné priestranstvo. Veríme, že bude slúžiť dlhé roky aktívnym obyvateľkám a obyvateľom, ktorí si ho budú vážiť, chrániť a patrične sa k nemu správať.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora