Aktuality

SSC pokračuje v opravách cesty I/66, NDS začne s výstavbou R1-ky po Slovenskú Ľupču

Rekonstrukcia-cesty-I66-propri-Hrone-641x404

Slovenská správa ciest pokračuje v opravách cesty I/66 v úseku Banská Bystrica – Brezno

Slovenská správa ciest po zimnom období pokračuje v projekte Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, a to rekonštrukčnými prácami na viacerých úsekoch cesty prvej triedy č. 66. Projekt je zameraný na opravy povrchu vozovky, úpravu križovatiek, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, mostov, autobusových zastávok, úpravu alebo výmenu dopravného značenia či výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení. Stavebné práce si vyžiadajú nevyhnutné dopravné obmedzenia.

Práce na ceste I/66 v intraviláne mesta Banská Bystrica

Od piatku 5. apríla 2024 začne II. etapa spevnenia krytu vozovky na ceste I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre Terminál v Banskej Bystrici. V piatok 5. apríla a v sobotu 6. apríla 2024 bude osadzované dočasné dopravné značenie v mieste stavby. Samotné stavebné práce začnú v pondelok 8. apríla 2024.

V tejto križovatke je vozovka extrémne namáhaná ťažkou dopravou –  najmä autobusovou a trolejbusovou – kvôli blízkosti autobusovej stanice a dopravného uzla verejnej dopravy. Dochádza tak k nadmernej deštrukcii štandardných konštrukčných vrstiev vozovky, preto Slovenská správa ciest ako správca cesty I/66 na jeseň minulého roku zrealizovala I. etapu spevnenia krytu vozovky ľavých odbočovacích pruhov križovatky betónovou vrstvou (ľavý odbočovací pruh v smere od Brezna, polovica ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Zvolena a ľavý odbočovací pruh v smere od autobusovej stanice).  II. etapa stavebných prác bude pokračovať úpravou pruhu s priamym smerom a ľavým odbočením v smere od autobusovej stanice a druhej polovice ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Zvolena.

Podľa harmonogramu prác bude stavba v tomto úseku ukončená v polovici mája 2024. Počas stavebných prác musí nevyhnutne nastať zníženie počtu jazdných pruhov. Keďže ide o frekventovaný úsek cesty, v čase dopravnej špičky môžu vznikať kolóny áut a nastať zdržanie.

Od 2. apríla do 19. apríla 2024 Slovenská správa ciest vykoná výmenu cestných zvodidiel a úpravu krajníc na ceste I/66 v úseku medzi železničnou stanicou a predajňou vozidiel Lion Car. Pracovné miesto bude označené  dočasným dopravným značením. Doprava bude zúžená  z troch do dvoch jazdných pruhov (pre každý smer jeden jazdný pruh) a rýchlosť bude znížená na 30 km/hod.

Slovenská správa ciest žiada vodičov všetkých motorových vozidiel o trpezlivosť, ohľaduplnosť, ostražitosť s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť, keďže stavba bude prebiehať počas premávky.

NDS podpísala zmluvu na výstavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa

Banskobystričania sa dočkajú vyriešenia jedného z najväčších dopravných problémov v ich regióne. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu so zhotoviteľmi úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Viac ako trojkilometrový úsek už v rámci prvej etapy pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri mestskej časti Šalková. Pre širšie okolie je najdôležitejšie vybudovanie nového mostu cez Hron. Ten nahradí súčasný most, ktorý je na hranici životnosti.

Národná diaľničná spoločnosť ukončila všetky potrebné prípravy potrebné na spustenie výstavby úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, prvá etapa. Vedenie spoločnosti podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania. „Týmto úsekom sa splatí veľký dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu čakajú už veľmi dlho,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. V rámci trojkilometrového úseku sa celkovo ráta s piatimi mostnými objektami a do výstavby je zahrnutá aj mimoúrovňová križovatka Šalková. Nová trasa sa zo západnej strany prepojí  s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Pribina Banská Bystrica – severný obchvat. Vo všeobecnosti sa tak zvýši ako komfort, tak bezpečnosť osobnej aj tranzitnej dopravy.

„Nový úsek významne odbremení vodičov pri ranných a poobedňajších špičkách. Práve vtedy sa pri vstupe do Banskej Bystrice tvoria kolóny najmä od Brezna. Vyslovene o päť minút dvanásť sa rieši aj nový most cez Hron. Aktuálny je v zlom stavebno-technickom stave a v prípade jeho odstavenia, by sa výrazne zhoršila dopravná situácia pre celý širší región,“ pokračuje Július Mihálik.

Víťazom verejného obstarávania sa stalo Združenie Doprastav, a.s. – Metrostav DS a.s. Celkové náklady na I. etapu predstavujú približne 87 miliónov eur, pričom budú financované zo štátneho rozpočtu. Prvé práce odštartujú v najbližších týždňoch.

 

Jana Lukáčová
vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa, Slovenská správa ciest,

Odbor marketingu a komunikácie NDS