Aktuality

Návštevníkov podujatia Pod jednou strechou neodradil ani dážď

Pod jednou strechou 2024

Po úspechu vlaňajšieho pilotného ročníka mesto pripravilo pokračovanie jednodňového podujatia pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, rovnako ako i pre ich rodinných príslušníkov a verejnosť. Snahou bolo záujemcom poskytnúť informácie a sociálne poradenstvo na jednom mieste. Zároveň aj odbremeniť osoby so zdravotným znevýhodnením od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Na banskobystrickom námestí sa pod pomyselnou strechou aj tentokrát stretli približne štyri desiatky subjektov. Celodenné podujatie spestril sprievodný program, ktorý si pre návštevníkov pripravili klienti s rôznym znevýhodnením, z viacerých zariadení.

Najmä osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažkým zdravotným postihnutím chýbajú informácie o forme pomoci a kompetenciách jednotlivých úradov. Samospráva sa preto rozhodla pokračovať v organizovaní podujatia Pod jednou strechou. V 22-hý májový deň boli na Námestí SNP záujemcom k dispozícii inštitúcie venujúce sa sociálnemu poradenstvu a pomáhajúce zdravotne znevýhodneným i postihnutým osobám. Možnosti a formy pomoci predstavili odborníci z mesta, samosprávneho kraja, štátnej správy, ale aj zástupcovia z neziskových organizácií, občianskych združení a poskytovatelia kompenzačných pomôcok. Možnosť informovať sa prilákala aj Ivana. Pred deviatimi rokmi mal nehodu v práci. „Prechádzal som po lešení a prelomila sa mi podlážka. Na zem som spadol z trinástich metrov. Ten pocit neprajem zažiť nikomu. Po páde sa snažíte postaviť na nohy, no bol problém. Necítil som si ich,“ hovorí 28-ročný mladík, ktorý dlhé obdobie prežil v nemocnici. Dnes je jeho spoločníkom invalidný vozík, bez ktorého si deň už nevie ani predstaviť. „Som rád, že mesto zorganizovalo takéto podujatie. Mal som možnosť vyskúšať si skúter či nový model invalidného vozíka. Všetko ide dopredu. Preto ma teší, že aj pre nás hendikepovaných pribúdajú pomôcky, ktoré nám uľahčujú život,“ doplnil Ivan, ktorý sa dopravil na Námestie SNP i napriek daždivému počasiu.

Hendikepovaný stand-up komik radí ostatným
Na podujatie zavítal aj 35-ročný bývalý profesionálny cyklista s albánskym menom a macedónskymi koreňmi, Bekim Aziri. „V šestnástich rokoch som si zranil miechu počas bikrosových pretekov v českom Přerove. Moju profesionálnu kariéru cyklistu ukončili zlomený C4 a rozdrvený C5 stavec, ktoré zatlačili miechu. Zostal som ochrnutý. I keď ma úraz pripútal k invalidnému vozíčku, život si vychutnávam so všetkým, čo k tomu patrí. Nad svojím osudom, po vypočutí diagnózy, som nevyronil ani slzu,“ skonštatoval Bekim, ktorý je známy svojím neutíchajúcim entuziazmom a svojským humorom. Prístupom k životu je inšpiráciou pre mnohých ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Ako sám hovorí, svoju myseľ nezaťažuje negatívnymi myšlienkami. Búra mnohé predsudky a zároveň ukazuje, že život s hendikepom nie je žiadnou tragédiou. „Život na invalidnom vozíku nie je o tom, aby ma niekto ľutoval. Bolo by super, keby sa aj iní ľudia s hendikepom pozerali na svet a život pozitívne, aspoň tak ako ja,“ uviedol stand-up komik.

Patria medzi nás
Na námestí sa počas dňa aj tancovalo, hralo divadlo, recitovalo i spievalo. O kultúrnu časť programu sa postarali klienti zo Zariadenia pre seniorov Jeseň, Denného stacionára Nemecká, súkromnej špeciálnej Materskej školy Očko, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, DSS Prameň a Zariadenia sociálnych služieb Čemerica. Prezentovali sa tiež klienti zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, z Centra bezbariérovej komunikácie, O. Z. Drumbľa a z Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. „Návštevníkom sme poskytli základné informácie o službe včasnej intervencie, ktorá je určená pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom a so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov. Hovorili sme tiež o tom, že podporujeme rodinu a vývin dieťaťa v rámci bežných denných činností v jej prirodzenom prostredí. Podujatie Pod jednou strechou vnímame ako veľmi dôležitý prvok pri osvete možností pomoci pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Je veľmi dôležité, aby sa stierali rozdiely v spoločnosti a viac sme vnímali a videli ľudí so zdravotným znevýhodnením medzi nami,“ poznamenala Katarína Peťko, poradenská pracovníčka Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.

Informovali aj mestskí policajti
Ukážky prvej pomoci predviedli stredoškoláčky zo zdravotníckej školy. Návštevníkov zaujala aj ukážka s vodiacim psom a muzikoterapia. „Ukážky prvej pomoci našich troch študentiek vnímam na podujatí Pod jednou strechou viac ako pozitívne. Pred davom ľudí si vyskúšali priamo v praxi, ako môžu pomôcť osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života. Verím, že aj keď išlo len o simulované ukážky, tak aj takáto forma prezentovania sa pomáha študentom v ich osobnom raste,“ uviedla Karin Sýkorová, odborná učiteľka Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici. Pod jednu strechu sa pomyselne zmestili aj príslušníci mestskej polície. „Nevidiacim osobám sme umožnili vyskúšať si prostredníctvom hmatovej skúšky automatizovaný externý defibrilátor využívaný na záchranu života. S telesne postihnutými sme počas dňa zasa diskutovali o tom, že pri pohybe vonku, hlavne na cestách, musia byť obozretní a dbať na vlastnú bezpečnosť,“ povedala Silvia Šávoltová, referentka pre prevenciu mestskej polície.

Pripravujeme deň otvorených dverí
Zariadenia nahrádzajúce, dopĺňajúce a podporujúce chýbajúce alebo oslabené funkcie ľudského tela si mohol vyskúšať každý. Nechýbali ani prezentácie rôznych zdravotníckych pomôcok, ako skútrov, polohovacích postelí, invalidných vozíkov či schodolezov. „Mám radosť, že sa nám podarilo opäť pripraviť podujatie, o ktoré bol zo strany inštitúcií, ale najmä ľudí záujem. Mnohí z nich sa dozvedeli o všetkom, čo môžu v ich konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať, ale hlavne, ako im vieme pomôcť. Napriek skutočnosti, že nás sprevádzal aj májový dáždik, reakcie všetkých účastníkov boli pozitívne, a to je pre nás všetkých motivujúce. Napĺňa nás to energiou a dodáva chuť robiť i toto nad rámec bežných povinností. Aj keď je 2. ročník podujatia Pod jednou strechou už minulosťou, rada by som všetkých pozvala na deň otvorených dverí. Uskutoční sa 12. júna tohto roka v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta. Nazrieť bude možné do priestorov Strediska sociálnych služieb na ulici 9. mája a Zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici. Ďalej do KOMUCE Krivánska 16 až 26, KOMUCE Robotnícka 12, do Zariadenia sociálnych služieb Sénium a Seniordomu Betonika. Všetci sú srdečne vítaní,“ dodala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria