Aktuality

Do mestskej kroniky pribudli ďalšie významné mená

IMG_4343

Banská Bystrica má mnoho úspešných a výnimočných ľudí, ktorí robia dobré meno svojmu mestu nielen doma, ale aj v zahraničí. Čestné občianstvo, Cenu mesta a Cenu primátora si dnes v Cikkerovej sieni historickej radnice prevzali viaceré významné osobnosti. Štvrtkový galavečer bol venovaný ľuďom, ktorí svojou prácou a činmi zlepšujú život v meste pod Urpínom a šíria jeho dobré meno. Za rok 2023 získalo ocenenie deväť jednotlivcov a jeden kolektív.

Čestné občianstvo sa udeľuje fyzickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Ocenenie bolo, in memoriam, udelené za kultúrno-spoločenský prínos a celoživotné dielo v oblasti hudby Jánovi Egrymu, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici takmer 58 rokov. Popri Jánovi Levoslavovi Bellovi patrí na území dnešného Slovenska k najnadanejším hudobným skladateľom cirkevnej hudby druhej polovice 19. storočia. Druhým laureátom, ktorý získal Čestné občianstvo, je Ján Fekete. Rodák z Modrého Kameňa má významný podiel na verejnom vystúpení banskobystrických študentov v roku 1968 za akademickú slobodu. Najnovšie historické výskumy potvrdili, že Banská Bystrica patrila jeho zásluhou medzi najvýznamnejšie miesta študentských pohybov v danom období na území Československa.

Každoročným udeľovaním verejných ocenení výnimočným ženám a mužom, po troške splácame dlh, upriamujeme pozornosť a potvrdzujeme to, čo každý z nás tuší, a to, že bohatstvo Banskej Bystrice je ukryté v ľuďoch, ktorí tu žili a žijú. Malebné hory navôkol len ticho krášlia, ale osobnosti aktívne spoluvytvárajú jedinečnosť nášho mesta. Je mi cťou sa aj tento rok pozrieť do očí tým, ktorí robia medenú Banskú Bystricu mestom s výnimočnou hodnotou. Blahoželám laureátom a ďakujem navrhovateľom. Do kroniky mesta pribudlo desať vzácnych mien. Za každým z nich je jedinečný ľudský príbeh plný práce, odriekania, sĺz, úspechu, šťastia a najmä inšpirácie, ktorá tu zostane pre nás ostatných,“ uviedol počas oceňovania primátor Ján Nosko.

Cenu mesta za minulý rok získala štvorica laureátov. Ocenenie za zásluhy o rozvoj v odbore neurológia a za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou si prevzal Vladimír Donáth. Držiteľ striebornej i zlatej medaily J. E. Purkyně za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, je dodnes prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii. Lekár a vysokoškolský pedagóg Ludvik Nábělek si cenu odniesol za zásluhy o rozvoj lekárskeho odboru psychiatria a za šírenie povedomia o národnooslobodzovacom boji v SNP. Do povedomia verejnosti vstúpil nezmieriteľným bojom voči snahám o dehumanizáciu a komercionalizáciu zdravotníctva, ktorému dokázal obetovať aj svoju funkciu a postavenie. Je priekopníkom liečby nelátkových závislostí na Slovensku. Treťou laureátkou Ceny mesta za rok 2023 je Soňa Šváčová. Ocenenie získala za významný podiel na úspešnej činnosti, propagácii a zveľaďovaní Literárneho a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici. Ako múzejníčka, literárna historička a publicistka sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a propagáciu tejto kultúrnej inštitúcie v meste pod Urpínom. Pri príležitosti 30. výročia vzniku a za zodpovednú podnikateľskú činnosť cenu získala aj spoločnosť twd SK, s.r.o. Počas troch desaťročí svojej činnosti sa skupina twd stala vo svojom odvetví známou a konkurencieschopnou firmou v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Osobnostiam, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením v meste osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí, je určená Cena primátora. Prvou ocenenou za minulý rok sa stala Zora Bittarová za kultúrno-spoločenskú činnosť v prospech mesta. Výraznú časť v jej pracovnom živote zohralo banskobystrické krematórium, kde najskôr externe a neskôr interne pôsobila ako recitátorka aj ako rečníčka na smútočných rozlúčkach. Za celoživotné pôsobenie v oblasti lekárstva a významný podiel na vzniku a rozvoji detskej chirurgie v meste pod Urpínom si z rúk primátora Jána Noska ocenenie prevzal lekár Jozef Kočajda. Jeho zásluhou bolo v Banskej Bystrici pred dvoma desaťročiami zriadené oddelenie detskej chirurgie, ktoré bolo dovtedy súčasťou chirurgickej kliniky. Za mimoriadny prínos v oblasti športu a úspešné organizovanie športového podujatia bol ocenený Ľubomír Roško. Bývalý reprezentant v skoku do výšky a atlét Armádneho strediska vrcholového športu Dukla Banská Bystrica patrí medzi autorov myšlienky a organizátorov halového výškarského mítingu Banskobystrická latka. Cena primátora za rok 2023 bola udelená aj prednostovi internej kliniky Rooseveltovej nemocnice Ľubomírovi Skladanému. Získal ju za významný podiel pri vzniku a rozvoji transplantačného centra v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene. Zároveň aj za inovatívne projekty v oblasti medicíny, na ktorých sa podieľa.

Každý z laureátov získal originálny grafický list vytvorený špeciálne pre túto príležitosť. Jeho autorom je doc. Igor Benca, akademický maliar. Podľa jeho slov, grafika Pohľadnice z Banskej Bystrice je obrazovou prechádzkou centrom starého mesta, ktoré vždy nanovo uchváti svojou polohou, atmosférou a krásou stredovekej, ale aj novšej architektúry.

Dôležitým detailom a estetickým prvkom tejto úžasnej scény je sochárska tvorba. V každej časti námestia, na každej fasáde domu objavíme drobnú, ako i veľkorysejšiu sochársku výzdobu, reliéf, sgrafito, maliarsku výzdobu, ale tiež sochy, ktoré solitérne dotvárajú námestia. Je úžasné objavovať tieto nenápadné klenoty a dávať im pozornosť, ktorú si zaslúžia, lebo sú trvalou hodnotou a nemými svedkami nášho života a histórie mesta,“ skonštatoval akademický maliar Igor Benca.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria