Aktuality

Zakladateľke pedooftalmológie na Slovensku sme odhalili pamätnú tabuľu

Pamätná tabuľa

Doktorka medicíny Helena Šváčová, kandidátka vied, zasvätila svoj život pomoci iným. Rodáčka zo susednej Českej republiky liečila pacientov v meste pod Urpínom od roku 1962 až do roku 2018. Stála pri zrode a rozvoji mikrochirurgie oka a implantácií umelých vnútroočných šošoviek. Rovnako sa podieľala na rozvoji laserovej liečby a ultrazvukovej diagnostiky oka v bývalom Československu. Za svoju prácu získala viaceré ocenenia. V roku 2000 jej bola udelené Cena primátora mesta Banská Bystrica za rozvoj oftalmológie.

Očná lekárka Helena Šváčová (6. september 1939 – 22. apríl 2019) bola na Slovensku priekopníčka pedooftalmológie. Vychovala viaceré generácie oftalmológov a očných mikrochirurgov. Do roku 2002 pôsobila ako krajská odborníčka pre oftalmológiu a pedooftalmológiu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Nielen do povedomia obyvateľov Banskej Bystrice sa zapísala ako zakladateľka ortoptickej očnej škôlky v našom meste. Zariadenie pôsobí od roku 1970 až do súčasnosti. Úspešne v ňom zachraňujú zrak detí s pôsobnosťou v celom banskobystrickom kraji. Aj preto sme sa dnes rozhodli zvečniť meno známej očnej lekárky na pamätnej tabuli na budove škôlky,“ povedal primátor Ján Nosko.

Súkromnú špeciálnu materskú školu v Banskej Bystrici navštevujú deti s poruchou binokulárneho videnia, o ktoré sa stará kvalifikovaný personál, najmä špeciálni pedagógovia  a ortoptické zdravotné sestry. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a využívajú sa aj na pleoptické cvičenia zamerané na liečbu tupozrakosti.

Naším cieľom je vytvárať špecifické prostredie, kde s pomocou vysoko kvalifikovaného personálu  rozvíjame individuálne schopnosti detí. V škôlke sme počas jej existencie pomohli približne 420 škôlkarom, tak ako to robila aj očná lekárka Helena Šváčová, ktorá vyliečila a zachránila tisícky detských očí. Jej posolstvo je zachované dodnes v podobe funkčnej ortoptickej materskej školy, prvej svojho druhu na Slovensku,“ poznamenala Iveta Šváčová, riaditeľka Súkromnej špeciálnej materskej školy.

Materská škola v súčasnosti poskytuje komplexnú starostlivosť viac ako 40 škôlkarom, ktorí ju navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa. Zariadenie prevádzkuje nezisková organizácia Stadetore, ktorej zakladateľmi sú Mesto Banská Bystrica a Očná klinika OFTAL, s.r.o.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria