Aktuality

Začala sa rekonštrukcia Poľnej ulice v smere do Malachova

Poľná ulica

Potom, čo sa minulý rok na území mesta Banská Bystrica zrealizovala jedna z najrozsiahlejších rekonštrukcií ciest a chodníkov, samospráva pokračuje v obnove ďalších. Stavebný ruch je momentálne na Poľnej ulici v Radvani. Súčasťou prác bude, okrem rekonštrukcie cesty, čiastočná úprava križovatiek, oprava chodníka na ľavej strane v smere od križovatky na Fončorde po križovatku s ulicou Malachovská cesta, vrátane obrubníkov. Zároveň pôjde o obnovu autobusových zálivov, úpravu pouličných vpustí a šácht, ako aj doplnenie chýbajúceho dopravného značenia. Práce by mali byť ukončené do konca augusta tohto roka, pričom cena rekonštrukcie po verejnom obstarávaní je 569 402, 04 eur s DPH.

Mesto aj naďalej pokračuje, v oblasti dopravnej infraštruktúry, v obnove zanedbaných ciest a chodníkov. Jednou z ďalších investičných akcií je rekonštrukcia Poľnej ulice v smere do Malachova v dĺžke 432 m, pričom cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť jej aktuálny stav.

V porovnaní s minulosťou je tempo rekonštrukcie ciest a chodníkov v Banskej Bystrici dvojnásobné. Momentálne sa práce realizujú v prvom úseku, a to od križovatky smer Fončorda po križovatku pri rodinnom dome č. 87, ktorá bude pokračovať až po križovatku s Malachovskou cestou. Teší ma, že v meste pribudne ďalšia zrekonštruovaná ulica, ktorá bude slúžiť motoristom i chodcom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Zhotoviteľ stavby – PEMAX PLUS, spol. s.r.o., začiatkom mája vytýčil inžinierske siete, zrealizoval statickú skúšku zhutnenia podložia na zemnej pláni, začal s realizáciou búracích, zemných prác, ako aj s montážou obrubníkov novobudovaných chodníkov. V súvislosti s rekonštrukciou boli dočasne posunuté dve obojstranné autobusové zastávky Poľná a Kosec tak, aby mohli byť stavebné práce realizované bez obmedzení prevádzky prímestskej autobusovej linky.

„V rámci tejto investície mesta dôjde, okrem iného, aj k rekonštrukcii dotknutých autobusových zastávok, k výškovej úprave vpustí, šácht a napokon pribudne nový asfaltový koberec vo výmere zhruba 3 650 štvorcových metro, Rekonštrukciu povrchu a odvodnenia Poľnej ulice sme časovo skoordinovali so spoločnosťou SPP, a.s. Tá plynule nadväzuje na výmenu plynovodov, ktorá bola v lokalite realizovaná na jar tohto roka,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Všetkých obyvateľov a cestujúcu verejnosť, v súvislosti s lokálnymi dopravnými obmedzeniami, žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria