Aktuality

Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roka

otvorenie školského roka 2023/2024

Brány dnes otvorilo celkovo 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Do škôlok nastúpilo približne 2 267 škôlkarov a do škôl cca 6 263 žiakov, z toho 718 prvákov. Primátor Ján Nosko sa osobne zúčastnil na otvorení školského roka v areáli ZŠ Trieda SNP 20, ktorá, so súhlasom potrebných inštitúcií, bude od dnešného dňa niesť čestný názov Základná škola Slovenského národného povstania.  K tomuto kroku prispelo nielen významné výročie – 65. narodeniny, ktoré škola budúci rok oslávi, ale aj výchovno-vzdelávací proces a aktivity zamerané na odkaz dôležitej historickej udalosti. Nový čestný názov bude všetkým pripomínať, že vďaka odvahe a obetavosti druhých dnes môžeme žiť v slobodnej demokratickej spoločnosti.

 „Škôlkarom, žiakom, ale aj malým jasličkárom prajem najmä veľa energie pri zvládaní nových výziev. Obzvlášť držím palce všetkým prváčikom, ktorí dnes vstupujú do ďalšej etapy svojho života. Nech sa im v školskom prostredí darí a cítia sa v našich školách dobre. V súčasnosti sa musíme popasovať s rôznymi novými situáciami, ktoré nám doba prináša, a preto želám veľa sily aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom. Verím, že vzájomnou spoluprácou dokážeme aj naďalej zvládať všetky prekážky a zároveň modernizovať prostredie materských a základných škôl v prospech všetkých detí,“ povedal primátor Nosko.

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora