Aktuality

Tretie kolo verejných stretnutí k Zeleným sídliskám ukončíme v Radvani

Tretie kolo Zelené sídliská

Mesto Banská Bystrica od marca 2023 predstavuje verejnosti, za spoluúčasti s víťaznými architektonickými ateliérmi, spracované štúdie k projektu Zelené sídliská. Doteraz sa uskutočnili prezentácie v šiestich lokalitách, a to Mládežnícka – Družby – Okružná, Podháj, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná, Vansovej a Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká.

Poslednou lokalitou, ktorej štúdiu samospráva predstaví, je Bernolákova – Radvanská. Verejné stretnutie sa uskutoční v utorok, 18. júla 2023 o 17:00 h. v priestoroch jedálne Základnej školy s materskou školou Radvanská 1. Na podujatie pozývame všetkých obyvateľov, najmä však tých, ktorí v danej lokalite bývajú.

Zelené sídliská Radvaň
Zelené sídliská Radvaň

Projekt Zelené sídliská sa zameriava na komplexnú obnovu siedmich vytypovaných verejných priestorov na území Banskej Bystrice. Prioritou je nielen revitalizácia zelene, budovanie detských ihrísk či športovísk, ale, okrem iného, aj rekonštrukcia chodníkov a obnova verejného osvetlenia. Realizácia jednotlivých adaptačno-klimatických riešení bude zabezpečovaná prostredníctvom spolupráce mesta, Záhradníckych a rekreačných služieb, obyvateľov a občianskych iniciatív. Cieľom samosprávy je skvalitniť priestor v bezprostrednej blízkosti domovov Banskobystričaniek a Banskobystričanov.

Podrobnejšie informácie o celom projekte sú zverejnené na  www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora