Aktuality

S prichádzajúcim chladným počasím zriadi mesto migrujúcim osobám vyhrievací stan na parkovisku Mičinská

Parkovisko Mičinská

Na pôde mestského úradu dnes zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica v súvislosti s tranzitujúcimi cudzincami, ktorí sa nachádzajú na území nášho mesta. Hoci v súčasnosti ide len o pár desiatok migrujúcich osôb, ktoré sa tu zdržiavajú krátkodobo a po vybavení príslušných dokladov Banskú Bystricu opúšťajú, s prichádzajúcim zimným obdobím im samospráva poskytne pomoc v podobe vyhrievaného stanu na parkovisku Mičinská. V tejto súvislosti zároveň mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

Samospráva v súčinnosti s mestskou políciou situáciu s pohybom migrantov, predovšetkým z krajín tretieho sveta, v ktorých prebieha vojenský konflikt, od začiatku monitoruje. Aj na podnet obyvateľov zabezpečilo mesto v uplynulých mesiacoch v blízkosti cudzineckej polície na Sládkovičovej ulici toalety, trojnožky na odpad, ako aj vrecia, ktoré migrujúcim rozdávajú príslušníci MsP.

Podľa informácií cudzineckej polície počet migrujúcich rapídne klesol aj v Banskej Bystrici. Napriek tomu, s prichádzajúcim nepriaznivým počasím pre nich mesto v spolupráci s hasičmi, okresným úradom, mestskou políciou a Slovenským Červeným krížom, Územným spolkom Banská Bystrica osadí dočasný stan na parkovisku Mičinská s niekoľkými lôžkami a vyhrievaním, v ktorom budú môcť počkať na odvoz do krajín západnej Európy.

Podobne ako počas pandémie či utečeneckej krízy, aj teraz nám chýbajú potrebné informácie z ústredných orgánov štátnej správy. Nevieme, ako sa bude situácia s tranzitujúcimi migrantmi ďalej vyvíjať, ani ako v takomto prípade postupovať. Preto som dnes zvolal krízový štáb mesta, aby sme sa so zúčastnenými inštitúciami dohodli na spoločných krokoch a prijali nevyhnutné opatrenia. Medzi migrujúcimi sú aj matky s deťmi, preto im chceme vytvoriť adekvátne podmienky aspoň na prečkanie a zohriatie sa,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto tieto kroky zároveň koordinuje aj s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici a Oddelením cudzineckej polície.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora