Aktuality

Mesto pripravuje projekt na výmenu mosta pri malej železničnej stanici

IMG_7466

Pred dvomi rokmi si dalo mesto vypracovať diagnostiku a statické posúdenie viac ako 60-ročného mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. V zmysle záverov odborníkov bola vtedy z mosta pre jeho nevyhovujúci technický stav vylúčená automobilová doprava, pričom koridor pre peších i cyklistov bol ponechaný. Dlhodobým zámerom samosprávy je vytvoriť v tejto lokalite atraktívny priestor s promenádnym mostom a dôstojným vstupom k Urpínskym serpentínam. V septembri preto vyhlásila verejné obstarávanie na projektanta, ktorý sa postará o vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového mosta.  

Banská Bystrica patrí k mestám, ktoré dlhodobo podnikajú potrebné kroky k obnove zanedbaných mostov.  Každý z nich má založený svoj mostový zošit, ktorého súčasťou sú aj technické prehliadky. Závery z nich dávajú samospráve návod, čo s mostami robiť z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Po výmene mostov v mestských častiach Iliaš i Jakub a aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii mosta na Mládežníckej ulici, vyhlásilo mesto verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie nového mosta pri malej železničnej stanici.

Rozhodnutie nahradiť existujúci most novým vyplynulo zo záverov zrealizovanej diagnostiky a statického posúdenia v uplynulom období. Most má vyše 60 rokov, je značne poškodený a nachádza sa v nevyhovujúcom technicko-stavebnom stave. Preto na ňom nie je možné vymeniť len povrch, ale pristúpime k jeho komplexnej rekonštrukcii v rozsahu odstránenia pôvodného a vybudovania úplne nového mosta,“ hovorí Martin Snopko z oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Ešte pred samotným vyhlásením verejného obstarávania na projektanta komunikovalo mesto so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

K rekonštrukcii, resp. výmene mosta sme museli od vodohospodárov získať súhlas a základné parametre, aký by mal byť, aby nespôsoboval problémy v prípade povodní a vysokej hladiny Hrona. Napriek tomu, že nový most bude slúžiť výhradne chodcom a cyklistom, projektovať sa bude s nosnosťou pre automobily, aby sme ho vedeli využiť v prípade mimoriadnych situácií. Jeho povrch a mobiliár na ňom umiestnený bude prevzatý z projektu parčíka pri malej železničnej stanici, aby spoločne vytvárali ucelený verejný priestor,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, viceprimátor mesta Banská Bystrica.

Po ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude s víťazom podpísaná zmluva o dielo. Predpokladaná doba dodania projektovej dokumentácie je 28 týždňov. Následne požiada mesto o vydanie stavebného povolenia.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora