Aktuality

Mesto opäť podporí nápady obyvateľov, ktoré skvalitnia život v Banskej Bystrici

Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica

Aj tento rok vyčlenila samospráva sumu 40 tis. eur z mestského rozpočtu pre účely verejných projektových zámerov participatívneho rozpočtu. Potom, čo sa uskutočnilo začiatkom marca tohto roka prvé diskusné fórom a následne dve stretnutia s obyvateľmi Sásovej či Radvane, pozývame verejnosť na ďalšie konzultačné stretnutie k projektovým návrhom. Poradiť sa s členmi koordinačnej rady môžete 21. júna o 17:00 h. v zasadačke č. 250 mestského úradu.

Obyvatelia odhlasovali na prvom diskusnom fóre maximálnu výšku nákladov na jeden projektový zámer, a to sumu 10 tis. eur. Verejnoprospešné a prínosné projekty s nekomerčným charakterom dostupné širokej verejnosti musia byť údržbovo, ekonomicky a dlhodobo udržateľné. Zároveň musia byť realizovateľné na území mesta Banská Bystrica.

„Prvýkrát nie sú určené tematické oblasti pre podávanie projektových návrhov. To znamená, že do participatívneho rozpočtu môžu navrhovatelia podať nápady na zlepšenie ktorejkoľvek oblasti verejného života v meste, v súlade s pravidlami, zverejnenými v platnom štatúte. Všetkých srdečne pozývame na júnové stretnutie, kde sa dozvedia potrebné informácie,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Participatívny rozpočet 2023
Participatívny rozpočet 2023

Projektové návrhy možno podávať do 30. júna 2023. Podmienkou je účasť minimálne na jednom stretnutí tematickej skupiny, kde je nutné o svojom návrhu informovať členov koordinačnej rady. Po odkonzultovaní je potrebné vyplnený formulár spolu s minimálne jednou cenovou ponukou podať vo vytlačenej forme v Klientskom centre banskobystrického mestského úradu alebo poslať poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Následne treba poslať projektový formulár v elektronickej podobe na email: prbanskabystrica@gmail.com.

„Predkladatelia projektových návrhov, ktoré úspešne prejdú kontrolným procesom, budú pozvaní na ich prezentáciu v rámci druhého diskusného fóra. Uskutoční sa na jeseň tohto roka. Následne spustíme verejné hlasovanie, o čom budeme obyvateľov včas informovať,“ dodáva Soňa Kariková.

Viac informácií o  participatívnom rozpočte nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-samosprava-ogp-local/participativny-rozpocet/.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie