Aktuality

Banská Bystrica je tolerantné mesto, avšak bezpečnosť obyvateľov musí byť priorita

Cudzinecká polícia v Banskej Bystrici

V uplynulých týždňoch je evidovaný v Banskej Bystrici zvýšený pohyb migrantov. Ide zhruba o 30 až 40 ľudí denne, predovšetkým z krajín tretieho sveta, ako Sýria či Afganistan, kde prebieha vojenský konflikt. Zdržiavajú sa tu jeden, maximálne dva dni z dôvodu migračnej trasy do západnej Európy. Hoci Banská Bystrica nie je ich cieľovou destináciou, obyvatelia mesta cítia isté napätie a potenciálne nebezpečenstvo. Samospráva, ale aj všetky kompetentné zložky štátu sa situáciu snažia riešiť a stav podrobne monitorujú.

Zvýšený výskyt migrantov je zapríčinený tým, že na území mesta sídli Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica, ktorého úlohou je riešenie nelegálnej migrácie. Zdržiavajú sa najmä v mestskej časti Radvaň, konkrétne v okolí Tesca, na Sládkovičovej, Radvanskej a Bernolákovej ulici, ako aj v centre mesta. Po absolvovaní administratívneho procesu v týchto miestach čakajú na ďalší odvoz smerom do západnej Európy.

„Obyvatelia sa na nás, pochopiteľné obracajú, a my sa snažíme na situáciu reagovať. Minulý týždeň som na pôde mestského úradu zvolal koordinačné stretnutie so zástupcami cudzineckej, poriadkovej, kriminálnej, ale aj mestskej polície. Ďakujem všetkým príslušníkom za ich snahu, ochotu a promptnosť. Štátna polícia, v súčinnosti s mestskou, doteraz nezaznamenali žiadny incident, priestupok, trestný čin či akékoľvek protiprávne konanie. Bez ohľadu na to, konkrétnym lokalitám v meste venujeme v súčasnosti zvýšenú pozornosť, pretože bezpečnosť obyvateľov je našou prioritou,“ objasňuje Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Aj vzhľadom na uvedenú skutočnosť, pretrváva zvýšený výkon a hliadková činnosť štátnej i mestskej polície počas denných či nočných služieb. Príslušníci polície sa zameriavajú najmä na exponované lokality a zároveň sú obyvateľom nepretržite k dispozícii na známych telefónnych číslach 158 a 159.

Drvivá väčšina migrantov, ktorí sa nachádzajú na území mesta Banská Bystrica, sú občania zo Sýrie a Afganistanu. Nakoľko v ich domovských krajinách prebieha vojenský konflikt, sa v zmysle ustanovenia § 61a ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov umožňuje zotrvať na území Slovenskej republiky počas trvania prekážok ich administratívneho vyhostenia. Po vydaní  potvrdenia o zotrvaní na území Slovenskej republiky, ktoré ich oprávňuje  zdržiavať sa na území SR legálne, sú migranti prepustení. Následne pokračujú vo svojich migračných trasách ďalej.

„Pred schengenskými hranicami sú obrovské tábory migrantov, ktorí sa budú snažiť dostať do západnej Európy. Situácia môže byť neúnosná a hoci sme tolerantným a priateľským mestom, z dlhodobého hľadiska nie je možné, aby bola drvivá väčšina migrantov situovaná a administrovaná práve v Banskej Bystrici. Je nevyhnutné, aby príslušné štátne orgány prehodnotili doterajší systém a hľadali iné vhodné riešenia,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora