Aktuality

Banská Bystrica ako prvá samospráva na Slovensku vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie

referent šk. krízovej intervencie

Banskobystrický Školský úrad prechádza transformáciou. Zamestnanci si uvedomujú, že doba ide dopredu a potreby v školách i škôlkach majú rôzny charakter a menia sa. Usilujú sa o to, aby boli pracovné postupy flexibilné a chcú tiež prinášať nové pohľady na fungovanie.  Aj na základe náročných situácií, ktoré v uplynulom školskom roku vznikli,  vytvorila Banská Bystrica pozíciu referenta školskej krízovej intervencie. V ďalšom období plánuje spolu so zainteresovanými inštitúciami začať tiež s intenzívnou prevenciou na školách.

Uplynulý školský rok bol v súvislosti so vzniknutými situáciami v niektorých základných školách pre samosprávu náročný.

Potrebujeme reflektovať na aktuálny stav spoločnosti v meste, preto je nevyhnutné, aby Školský úrad fungoval flexibilne. Uvedomujeme si, že vzťahy na školách medzi rovesníkmi, pedagógmi, alebo v trojuholníku žiak-škola-rodič, nemusia byť vždy optimálne. Ak sa nejaký problém vyskytne, je potrebné ho riešiť okamžite,“ hovorí vedúca Školského úradu Jana Odrobiňáková. „V súčasnej dobe je veľký nedostatok odborného personálu na pozícii školský psychológ či špeciálny pedagóg. O absencii pedagogických asistentov ani nehovoriac. Preto má referent školskej krízovej intervencie pomáhať najmä tam, kde to materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica budú najviac potrebovať,“ dodáva.

Nový mestský referent školskej krízovej intervencie je psychológ z praxe. Pracoval v oblasti krízovej intervencie s odídencami a v súčasnosti sa venuje športovej psychológii.

Pomáham ľuďom, pretože ma to baví. Zároveň chcem pomôcť riešiť situácie pri narušených interpersonálnych vzťahoch. Deti vnímajú atmosféru od učiteľov i rodičov. Chceme im ponúknuť dôveru, pocit bezpečia a komunikačný kanál, aby sa mohli a mali kde a komu zdôveriť,“ hovorí referent šk. krízovej intervencie Michael Mikuláš.

Školský úrad chce byť otvorený pre všetkých, ktorých sa výchovno-vzdelávací proces týka – pre základné a materské školy, pre samotných žiakov, deti a ich rodičov, pre pedagógov. Cieľom je zoptimalizovať a zharmonizovať prepojenie a vzájomné interakcie, počúvať sa a zároveň poskytovať ponuku možných spoločných aktivít.

„Obdobie pandémie nikomu neprospelo, čo sa dnes odzrkadľuje všade. Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť novú pozíciu referenta školskej krízovej intervencie. Chceme byť školám a škôlkam okamžite k dispozícii, nápomocní a hlavne komunikovať. Po školách sa šíria psychotropné omamné látky, agresivita medzi deťmi narastá. Preto sme podnikli kroky a dali sme dokopy tím odborníkov, ktorý pripravuje spoločný koncept pre spustenie intenzívnej prevencie na školách v ďalšom období,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Mesto je presvedčené, že potrebná je aj primárna prevencia a pracovanie s emóciami už v materských školách. Povolanie učiteľ je psychicky náročná práca, a preto má novovytvorená pracovná pozícia poskytnúť útočisko a psychohygienu aj pedagogickému personálu z materských škôlok.

 

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora