Aktuality

Verejné toalety na Námestí SNP a pri Parku pod Pamätníkom SNP prejdú po takmer 20 rokoch rekonštrukciou

Vizualizácia zrekonštruovaných verejných toaliet na Štefánikovom nábreží

Mesto Banská Bystrica už dlhodobo vníma potrebu obnovy verejných toaliet. V rámci použitia finančných prostriedkov z fondu minulých rokov, ktoré poslankyne a poslanci schválili na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, tak bude môcť samospráva už čoskoro pristúpiť k ich modernizácii. Pôjde o samoobslužné, veľkokapacitné toalety s kamerovým systémom, s priestorom pre rodičov s deťmi, sprchou a mincovníkom, ktorý umožní ich používanie aj bez prítomnosti obsluhy. Platiť bude možné aj kartou. Verejné toalety na Štefánikovom nábreží budú okrem iného bezbariérové a nová, zrekonštruovaná strecha bude „zelená“. Aj takýmto spôsobom chce mesto pri realizácii verejných priestranstiev aplikovať v praxi tzv. zelené riešenia. Spracovaná projektová dokumentácia počíta s investíciou na oba objekty vo výške zhruba 450-tisíc eur.

Verejné toalety na Námestí SNP boli naposledy rekonštruované v roku 1994, keď boli súčasťou obnovy celého banskobystrického námestia. Za posledné dva roky došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu a opakujúcim sa poruchám rozvodov inžinierskych sietí. V súčasnosti do priestoru presakujú zrážkové vody. Súčasťou opráv bude preto predovšetkým kvalitné zaizolovanie priestoru, kompletná výmena rozvodov vody a elektriky, vyčistenie vzduchotechniky a následne osadenie nových obkladov a sanity.

„Hneď po schválení rozpočtu na rok 2022 sme oslovili projektantov, aby zhodnotili aktuálny stav oboch objektov a vypracovali projektové dokumentácie spolu s rozpočtami. Som rád, že poslanci a poslankyne dnes schválili návrh prerozdelenia prebytku mesta za minulý rok, v rámci ktorého sme žiadali schválenie prostriedkov na dofinancovanie tohto zámeru. Už v priebehu niekoľkých týždňov tak môžeme začať s komplexnou rekonštrukciou verejných WC,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Počet toaliet ostane zachovaný, avšak zo súčasných dvoch spŕch bude ponechaná len jedna. V druhej vznikne priestor pre rodičov s deťmi, prebaľovací kútik a umývadlo. Modernizáciou prejde aj vstupné schodisko z oboch strán, ktoré bude vyhrievané. Cieľom je zabezpečiť suchý a bezpečný priestor pre všetkých, ktorí sa verejné toalety rozhodnú využiť.

„Rozmýšľame aj o prestrešení vstupu do areálu. Vzhľadom na to, že návrh by zasahoval do vizuálnu Námestia SNP, ktoré je súčasťou pamiatkovej rezervácie, spôsob prestrešenia, prípadne iné alternatívne riešenia, budeme musieť odkomunikovať s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici,“ dopĺňa Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

V zlom technickom stave sú aj verejné toalety na Štefánikovom nábreží, ktoré tiež prejdú  komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou bude zateplenie, bezbariérové vybavenie priestoru a vodozádržný prvok v podobe vegetačnej strechy, ako riešenie zelenej infraštruktúry.

V rámci stavebných prác budú vymenené elektroinštalácie, vodoinštalácie, okná, dvere, ale aj obklady i sanita. Priestorovo k zásadným zmenám nedôjde a tak, ako na Námestí SNP, aj tu rozsah kabínok ponecháme. K dispozícii bude sprcha, priestor pre rodičov s deťmi a hygienické zariadenie budú môcť využívať aj hendikepovaní ľudia. Našim cieľom je pri oboch verejných toaletách vytvoriť jednoduchý, ale zaujímavý a nadčasový dizajn. Denne ich navštívia stovky obyvateľov i návštevníkov, a preto by mali byť čisté, funkčné a slúžiť by mali dlhodobo,“ uzatvára Martin Pavelek, vedúci Oddelenia územného plánovania a architekta mesta.

Mesto zároveň vstúpilo do rokovania s vlastníkom tržnice na Námestí Š. Moysesa, kde by mali vzniknúť bezbariérové toalety pre imobilných, ktoré budú prístupné nepretržite. Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli súčasne schválené finančné prostriedky aj na obnovu verejného osvetlenia na Fončorde, rekonštrukciu strechy ZUŠ Jána Cikkera i vnútorných priestorov Základnej školy na Ďumbierskej ulici, opravu ciest v jednotlivých volebných obvodoch či na vypracovanie projektovej dokumentácie Muštárne v Rudlovej.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora