Aktuality

V Banskej Bystrici sa uskutoční Olympijský festival detí

Olympijský festival detí mesta

Európske mesto športu 2017 a tohtoročné dejisko najväčšieho športového sviatku na Slovensku – Európskeho olympijského festivalu mládeže po dvojročnej prestávke opäť podporí rozvoj športových aktivít detí a mládeže. Takmer 800 žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si zmeria svoje sily v troch termínoch. 19. mája 2022 odštartuje  podujatie v športovom areáli ZŠ Ďumbierska, 26. mája sa stane centrom ZŠ Golianova, kde si zároveň v stredu, 25. mája budú môcť zašportovať žiaci druhého stupňa všetkých základných škôl na území mesta. Posledný deň Olympijského festivalu detí mesta sa uskutoční 15. júna v priestoroch ZŠ J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvá, súťažiť podľa pravidiel fair play, pomôcť súperovi, formovať trvalý vzťah mládeže k športu či zapojiť čo najväčší počet detí do súťaží. To sú hlavné myšlienky Olympijského festivalu detí mesta Banská Bystrica.

„Aj tento rok sú podujatia organizované pri príležitosti Olympijského dňa, koncentrované v období od začiatku mája až do konca júna. Tento rok je Olympijský deň na Slovensku špecifický, pretože región stredného Slovenska a Banská Bystrica sa stanú koncom júla dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže,“ hovorí riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského športového výboru, Ivana Motolíková.

Olympizmus stojí na troch základných pilieroch, ktorými je pohyb, vzdelávanie a poznávanie. V tomto roku k nim pridal Medzinárodný olympijský výbor aj štvrtý – Spoločne pre lepší svet. Hlavnou témou Olympijského dňa 2022 je mier.

„Som rád, že po náročnom období pandémie kultúrne, ale aj športové dianie v našom meste ožíva. Verím, že menšie Banskobystričanky a Banskobystričania sa do jednotlivých súťaží zapoja s chuťou, odvahou a radosťou. Všetkých srdečne pozývam užiť si jedinečnú, už takmer letnú, atmosféru,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Hlavné oslavy Olympijského dňa sa u nás uskutočnia 1. júna 2022, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Súčasťou programu budú slovenské školy z Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu, ktoré spolupracujú s partnerskými vzdelávacími inštitúciami z vybraných európskych krajín. Spolupráca spočíva vo vzájomnej komunikácii a výmene informácií z rôznych oblastí, napríklad geografie, histórie, kultúry či športu.

„Najmenší sa môžu v Parku pod Pamätníkom SNP tešiť na bohatý kultúrno-športový program. Ďakujeme všetkým, aj banskobystrickým základným i stredným školám, ktoré sa do projektu zapojili. Šport je významnou a neoddeliteľnou súčasťou života mesta pod Urpínom. Tešíme sa, že sa mu po dvoch rokoch môžeme venovať plnohodnotne a bez obmedzení,“ uzatvára Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Medzinárodný deň detí 2022 pod názvom Olympijský deň detí organizuje samospráva v spolupráci s EYOF, Slovenským olympijským a športovým výborom i Európskym olympijským výborom. Bližšie informácie, vrátane programu, budú uverejnené na webovej stránke mesta.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora