Aktuality

Stavebné práce na výstavbe cyklolávky ponad R1 pokračujú

Výstavba cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1

Od dnešného dňa, 1. decembra 2022 je ukončená uzávierka cesty na Zvolenskej ceste v úseku cez most ponad Hron, ktorú sme avizovali v súvislosti s nevyhnutnou prekládkou inžinierskych sietí (plynovod a vodovod). V jednotlivých etapách stavby bude aj naďalej obmedzený výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 v smere do centra v mimoúrovňovej križovatke „Radvaň“.

Cestujúcu verejnosť žiadame aj naďalej o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora