Aktuality

Poznáme víťazné projekty v tohtoročnom participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet 2022

Banskobystričania, ako aj študenti, ktorí navštevujú školy v meste pod Urpínom mohli v termíne od 20. októbra do 10. novembra 2022 hlasovať v priestoroch Informačného centra v Radnici na Námestí SNP 1 a v Klientskom centre Mestského úradu na ulici Československej armády 26 za projekty v participatívnom rozpočte. Suma 40 000 eur bude v budúcom roku rozdelená medzi štyri najúspešnejšie projektové návrhy, ktorými sú: Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice, Radvanská záhrada, Centrum Radvaň – miesto, kde to žije a Drevený pumptrack a skill centrum. Celkovo sa do hlasovania zapojilo 456 ľudí, ktorí odovzdali 1110 hlasov.

Najviac hlasov (235) získal v participatívnom rozpočte mesta projekt s názvom Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice. Vysadenie bobuľovitého živého plotu pozdĺž rieky popri Severnej ulici vytvorí dôležitý biokoridor pre vtáky, ale aj pre opeľovače. Zároveň sa stane dôležitou vizuálnou i prachovou bariérou od hlavnej cesty na ulici Medený Hámor.

Na druhom mieste (221 hlasov) sa umiestnil projekt Radvanská záhrada, ktorú môžu využívať okrem obyvateľov tejto mestskej časti aj všetci Banskobystričania. Zámerom je zabezpečiť hlavne udržateľnosť, funkčnosť, ale i závlahu dažďovej vody z okolitých striech, a prispieť tak k celkovej klíme sídliska. Poloha záhrady vedľa Kaštieľa Radvanských a jeho parku, je tichou, pokojnou a oddychovou lokalitu.

Centrum Radvaň – miesto, kde to žije obsadilo tretiu priečku (172 hlasov). Projekt je zameraný na obnovu a modernizáciu rokmi zanedbaných nebytových priestorov v meste. Po jeho realizácii a otvorení centra bude slúžiť širokej verejnosti v Radvani a v celom meste, ako aj pre aktivity Občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň.

Posledným zo štyroch víťazných projektov je Drevený pumptrack a skill centrum (168 hlasov). Pumptracková dráha rozšíri možnosti jazdenia v areáli Pumptracku Laskomer a bezpečne umožní rozdeliť skupiny jazdcov na začiatočníkov a skúsených. Skill centrum zas poskytne všetkým bikerom možnosti zvyšovania si jazdných zručností formou prejazdu umelých prekážok.

Viac informácií sa o projektoch dočítate na webovej stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet na tomto odkaze.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria