Aktuality

Poznáme termíny stretnutí tematických skupín participatívneho rozpočtu

ľava_Dorota Liskova_Anton Minarik_Vladimir Ivan_Michal Valent_Vladimir Ballek_Miroslav Simkovic_Marian Moravcikjpg

Novozvolení členovia Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu absolvovali v uplynulom týždni spoločné stretnutie, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch aktuálneho ročníka 2022/2023. V tejto fáze majú obyvatelia možnosť rozmýšľať nad nápadmi, ktoré by zrealizovali v rámci vymedzených tematických skupín. Tie sa uskutočnia v mesiacoch máj a jún v piatich termínoch. Všetci záujemcovia budú môcť odovzdať svoje projektové návrhy do 30. júna 2022.

Banskobystričania i Banskobystričanky s dobrými myšlienkami môžu realizovať svoje projekty v štyroch tematických skupinách, ktoré sú rozdelené medzi ôsmich členov koordinačnej rady. Ide o: Zeleň v meste a verejné priestranstvá (Vladimír Bállek, Michal Valent), Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie (Miroslav Šimkovič, Anton Minárik), Kultúra a kreatívny priemysel (Andrea Dolinská, Dorota Líšková), Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl (Marián Moravčík, Vladimír Ivan).

Ak majú obyvatelia nejaký dobrý nápad, ktorý by radi zrealizovali, no nevedia si poradiť, členovia koordinačnej rady sú pripravení kedykoľvek im pomôcť. Na našom spoločnom stretnutí sme stanovili päť termínov, kedy sa uskutočnia jednotlivé tematické skupiny. V súčasnosti pracujeme aj na naplnení webu banskabystrica.sk o informácie týkajúce sa  participatívneho rozpočtu, čo doposiaľ chýbalo. Aj týmto krokom chceme postupne plniť náš zámer zlepšovania komunikácie tohto nástroja participácie,“ hovorí koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ, Soňa Kariková.

Stretnutia tematických skupín sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. a 28. 6. 2022. Projektové návrhy počas letných mesiacov skontrolujú odborné útvary mestského úradu a v prípade potreby vyzvú predkladateľov na doplnenie. Druhé diskusné fórum a následné hlasovanie sa uskutočnia na jeseň tohto roku. Medzi najúspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 40 000 eur z mestského rozpočtu.  Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10 000 eur. To ale neznamená, že projekt nemôže byť v nižšej hodnote.

Koordinačná rada sa zhodla, že aktuálny štatút participatívneho rozpočtu je potrebné revidovať. Cieľom je identifikovať oblasti, ktoré by bolo dobré zmeniť, čím by sme prispeli k jeho skvalitneniu a zvýšeniu záujmu o participatívny rozpočet medzi obyvateľmi,“ dopĺňa Kariková.

Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Banská Bystrica od roku 2014, keď sa uskutočnil jeho nultý ročník. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvorené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta i komunity.

Dôležité informácie k participatívnemu rozpočtu sú dostupné na webe: https://utopia.sk/liferay/web/banska-bystrica/domov a FB Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica. Štatút Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica je dostupný na: www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/statut-participativneho-rozpoctu-mesta-banska-bystrica/

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora