Aktuality

Poznáme mená vyznamenaných osobností za rok 2021

Cena mesta_Olga Zibrinová

Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP vo štvrtok podvečer, 16. júna 2022 ožila výnimočnou atmosférou. Uskutočnilo sa tradičné slávnostné udeľovanie ocenení Cena primátora, Cena mesta a Čestné občianstvo. Do kroniky Banskej Bystrice sa opäť zapísali výnimočné osobnosti a združenia, ktoré prispeli k rozvoju mesta a reprezentujú ho nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok si ceny prevzali deviati laureáti, ktorí zasvätili svoj život mestu pod Urpínom. Sú to ľudia, ktorí inšpirujú, učia a najmä, budujú v nás pocit hrdosti. Vracajú nám vieru v to, že skutočné hodnoty môžu pretrvať, že dobrá práca môže vybudovať dielo, ktoré nás presahuje.

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení je rok čo rok dôstojnou príležitosťou pripomenúť si, že je medzi nami mnoho osobností, združení či inštitúcií, ktoré svojimi dobrými činmi a ideami prispeli k lepšiemu i dôstojnejšiemu mestu, a v neposlednom rade, šíria jeho dobré meno. Podujatie je zároveň šancou na poďakovanie a uznanie, ktoré si významné osobnosti z rôznych oblastí pôsobenia rozhodne zaslúžia.

„Veľmi ma teší, že som po roku opäť mohol odovzdať ocenenia mnohým ľuďom hodných obdivu. Sú dôkazom toho, že snaha zachovávať historické a kultúrne hodnoty, tvoriť poéziu, vštepovať lásku k folklóru či vytvárať druhým priestor na realizáciu nie je len prázdna fráza. V mene všetkých Banskobystričaniek a Banskobystričanov vám ďakujem za Váš nasledovaniahodný príklad. Ste soľou nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Cenu Čestné občianstvo získal uznávaný výtvarný umelec Dominik Skutecký, in memoriam za celoživotné dielo európskeho významu. Cenu prevzala Katarína Baraníková, kurátorka expozície vo vile Dominika Skuteckého. Ďalším oceneným v tejto kategórii bol Vladimír Úradníček, akad. maliar, in memoriam, ktorý sa zaslúžil o celoživotné dielo v oblasti reštaurovania a pedagogickú činnosť. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, Barbara Davidson.

Cenu mesta Banská Bystrica udeľuje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov osobám či inštitúciám za vynikajúce tvorivé výkony, ako aj významné výsledky v rôznych oblastiach. Do pamätnej knihy sa dnes zapísal Zdeněk Gregor za rozvoj šachovej hry v Banskej Bystrici v radoch mládeže, a tým za  propagáciu mesta doma i v zahraničí. Olga Zibrinová si odniesla Cenu mesta za celoživotnú vedeckú činnosť v oblasti fyziky, astronómie a za významné športové a funkcionárske aktivity v oblasti československého horolezectva. Tretím oceneným je Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný, o.z. za obnovu, zachovanie historických i kultúrnych hodnôt, zvyšovanie historického povedomia a rozvíjanie lokálpatriotizmu.

Cenu primátora udelil primátor mesta Ján Nosko štyrom laureátom. Za celoživotný prínos v oblasti etnografie, propagácie detského folklóru doma i v zahraničí si cenu odniesla Zuzana Drugová. Za kultúrno-spoločenský rozvoj mesta v oblasti školstva je to Július Lomenčík a za dlhoročnú prácu  v Banskej Bystrici v rámci  kultúrno-spoločenského rozvoja mesta bol ocenený Milan Vigaš. Štvoricu uzatvára Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko za rozvoj cestovného ruchu v regióne a zachovávanie prírodného i kultúrneho dedičstva.

Každý laureát bol ocenený originálnym grafickým listom. Výtvarný motív zobrazujúci diamant vsadený do okolitých vrchov vytvoril grafik doc. Igor Benca, akad. mal. špeciálne pre túto príležitosť. Dielo zároveň stvárňuje predstavu kolobehu inšpirácie a životnej energie pod ochrannými krídlami bystrického anjela.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Foto: Vlado Veverka

Galéria