Aktuality

Odštartovali sme tohtoročnú akciu Za krajšie mesto

Za krajšie mesto 2022

S príchodom pekného počasia sa v meste pod Urpínom začína tradičné celomestské upratovanie. Vedenie samosprávy s ním začalo počas dnešného piatkového popoludnia na Štiavničkách. Slovenský vodohospodársky podnik v týchto dňoch zároveň realizuje údržbu tokov a brehových porastov, ktorého súčasťou je aj Tajovský potok. Dlhodobým zámerom mesta je v tejto lokalite vybudovať aj parčík, ktorý bude slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých obyvateľov Banskej Bystrice i návštevníkov.

Prvé teplejšie dni sa v našom meste už tradične spájajú  s jarným upratovaním. Ruku k dielu pravidelne pridávajú aj samotné Banskobystričanky a Banskobystričania, ktorí s obľubou skrášľujú okolie svojich domovov. Dnes vedenie mesta spolu so zamestnancami MsÚ odštartovalo akciu Za krajšie mesto pri Medokýši na Štiavničkách. Vyčistilo sa okolie športovísk, ako aj celého širšieho areálu.

„Som rád, že počasie nám dnes vyšlo, a mohli sme tak spustiť tohtoročnú upratovaciu brigádu. Ďakujem všetkým, ktorí nám prišli pomôcť. Verím, že sa do najbližších štyroch etáp zapojí čo najviac obyvateľov a výsledkom bude nielen pekné, ale aj čisté mesto,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Slovenský vodohospodársky podnik súčasne pracuje na nevyhnutnej údržbe vodného toku Tajovka, ktorý bol dlhodobo zanedbaný. V úseku medzi budovou ZaARES-u a športovou halou ide o odstraňovanie krovia či náletov, keďže v minulosti došlo pri silných vetroch a búrkach k polámaniu značnej časti stromov. V ďalšej etape pristúpia Záhradnícke a rekreačné služby k opiľovaniu rizikových konárov vo výškach.

„Ďalšie ošetrujúce práce budeme v tejto časti realizovať v nasledujúcom mimovegetačnom období. V najbližších dňoch plánujeme upraviť poškodenú časť vodného toku pod areálom hotela Dixon. Použijeme najmä riečny materiál s presypaním ťažkého lomového kameňa, ktorým sa stabilizujú oba brehy,“ dopĺňa Tomáš Ič, technicko-prevádzkový námestník Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik.

Práve areál na Štiavničkách bude centrom hlavného diania blížiaceho sa Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici už v júli tohto roka.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria