Aktuality

Navrhnite najlepšieho športovca Banskej Bystrice za rok 2022

Najlepší športovci mesta

V meste pod Urpínom sa tento rok niesol v znamení Európskeho olympijského festivalu mládeže, počas ktorého k nám zavítali športové talenty z celej Európy. Vo svete sa pohľady najviac upriamili na zimnú olympiádu v Pekingu, kde Banskú Bystricu reprezentovali mnohí športovci. Po dvoch rokoch, kedy šport obmedzovala pandémia, bolo možné opäť si vychutnávať športové podujatia na zaplnených tribúnach. Na úspešných športovcov, ako aj trénerov, funkcionárov a pracovníkov v športe je samospráva hrdá. Rovnako ako po minulé roky, sa tým najúspešnejším chceme poďakovať udelením ocenenia Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2022.

Na tradičné športové ocenenie môžu svojich favoritov navrhnúť tréneri, funkcionári, inštitúcie a najmä samotní obyvatelia mesta. Nominovaní môžu byť jednotlivci, kolektívy, funkcionári, tréneri či pracovníci v športe, ktorí svoj život zasvätili športu, výchove talentov a robili dobré meno nášmu mestu. Každoročnou súčasťou ankety je aj internetové hlasovanie, ktoré sa uskutoční od 1. do 10. februára 2023. Hlasovanie bude rozdelené do dvoch kategórií:  jednotlivci a kolektív. Nominanti s najväčším počtom hlasov budú ocenení v kategórii „Víťaz internetového hlasovania“.

Nominácie športových osobností je možné posielať do 13. januára 2023 prostredníctvom vyplneného formulára na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mail: filip.tomasovic@banskabystrica.sk. Formulár je k dispozícii na webovej stránke www.banskabystrica.sk, v Klientskom centre mestského úradu a v Informačnom centre na Námestí SNP 1. Návrhy môžete posielať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Oddelenie športu