Aktuality

Mesto počas víkendu ožije mikulášskou náladou

Mikuláš

Aj keď má Mikuláš meniny až 6. decembra, jeho príchod s balíčkami sladkostí očakávajú deti a možno aj tí skôr narodení už v prvých decembrových dňoch. Inak tomu nebude ani tento rok. Starší a bradatý dedko v zimnom kožuchu, s rukavicami a efektnou čiapkou zavíta do centra mesta, ale aj do viacerých mestských častí:

  • Sobota 3.12.2022: Radvanská záhrada od 10:00 do 16:00 hod. V tento deň zavíta Mikuláš o 14:00 aj do Rakytoviec, o 15:00 hod. do Kremničky, o 16:00 do Iliaša, o 17:00 ho uvidia deti v časti Podháj a o 18:00 hod. na Pršianskej terase.
  • Nedeľa 4.12.2022: Podlavice od 10:00 hod. a v rovnaký deň aj v Rudlovej a Sásovej (ihrisko pod oporným múrom na Rudohorskej ulici) o 15:30 hod.
  • Pondelok 5.12.2022: Fončorda – Kyjevské námestie o 17:00 hod.
  • Utorok 6.12.2022: Námestie SNP o 17:00 hod.

Prekvapenie pre deti je pripravené aj v mestských častiach Jakub a Kostiviarska. Bližšie informácie vám priebežne sprostredkujeme.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria