Aktuality

Kam s komunálnym odpadom v Banskej Bystrici?

Ilustračné foto, zdroj: Marius Pedersen

Samospráva už tretí rok po sebe dodáva do každej domácnosti v meste pod Urpínom brožúrku. Obsahuje pravidlá nakladania s komunálnym odpadom, harmonogramy jeho zberu, dôležité kontakty či informácie o zbernom dvore. Cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, aby odovzdávali odpad čo najefektívnejšie a súčasne, aby sa zvýšilo jeho triedenie a nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev či okolia pri zberných nádobách a stojiskách. Brožúru s aktuálnymi informáciami na rok 2022 si Banskobystričanky a Banskobystričania nájdu vo svojich schránkach už v týchto dňoch.

Zber komunálneho a drobného stavebného odpadu je jednou zo základných vitálnych funkcií mesta. Je dôležité poznať a dodržiavať jeho základné pravidlá, a preto samospráva distribuuje obyvateľom informačný materiál, v ktorom sa dočítajú všetko podstatné o danej oblasti.

„Dlhoročný priaznivý trend evidujeme pri triedenom zbere, najmä plastov, skla, kovov, papiera a lepenky, tzv. tetrapakov, ale aj biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Ich množstvo medziročne narastá. Najmä vďaka aktívnemu prístupu ľudí k triedeniu môžeme konštatovať pokles množstva zmesového odpadu ukladaného na skládke, a to takmer o 20 percent za posledných desať rokov. Aj toto sú výsledky, ktoré hovoria o tom, že obyvatelia sú informovaní a chcú žiť v krajšom, čistejšom a zdravšom prostredí,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

V brožúre sa nachádzajú aj informácie o tom, čo patrí do jednotlivého triedeného odpadu. Súčasťou je aj zmienka o pravidelnej jarnej akcii Za krajšie mesto, ktorá má v Banskej Bystrici viac ako 20-ročnú tradíciu. Cieľom je vyčistiť všetky verejné priestranstvá, najmä medziblokovú zeleň na sídliskách. Termín, kedy bude možné spoločne upratať mesto, bude včas uverejnený na webe samosprávy, ako aj v Radničných novinách.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie

Galéria