Aktuality

Banskobystričania už využívajú prvé polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery_foto: Marius Pedersen, a. s.

S budovaním moderného, estetického a efektívneho spôsobu zberu komunálneho odpadu začala samospráva, v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., v prvej polovici novembra tohto roka. Celkovo sedem stojísk a 39 kontajnerov je umiestnených na Radvanskej, Poľnej a Sládkovičovej ulici. Obyvatelia môžu využívať nové a súčasne aj staré zberové nádoby, najmä kvôli blížiacemu sa obdobiu sviatkov, počas ktorých sa očakáva väčší nápor odpadu. V novom roku pristúpi zmluvný partner mesta k ich odstráneniu. Hneď ako to budú dovoľovať poveternostné podmienky, bude pokračovať s budovaním ďalších polopodzemných kontajnerov vo zvyšných vytypovaných lokalitách.

Prvé polopodzemné stojisko v Banskej Bystrici na Radvanskej ulici č. 25 symbolicky uviedli do užívania primátor mesta Ján Nosko spolu s Marianou Klobušickou, regionálnou riaditeľkou spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 20. decembra 2022.

„Som rád, že naše dlhodobé plány sa napriek mnohým komplikáciám a zdĺhavým procesom stali realitou. Obyvatelia Radvane tak môžu plnohodnotne využívať moderné a estetické nádoby na zmesový, ale aj triedený odpad ako sklo, papier, kovy, tetrapaky či biologicky rozložiteľný odpad. Verím, že zber sa stane efektívnejším aj vzhľadom na to, že kontajnery sú vybavené senzormi naplnenosti, čo v praxi znamená zníženie intenzity zberu i dopravnej zaťaženosti v uliciach,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V súčasnosti sa realizuje vývoz zmesového komunálneho odpadu dva až trikrát do týždňa. Predpoklad vyvážania po novom, vďaka objemu päť metrov kubických jednej polopodzemnej nádoby, je raz za sedem dní, čím mesto eliminuje uhlíkovú stopu.

„Jednou z výhod Banskej Bystrice je napríklad to, že na stojiskách sa nachádzajú kontajnery na biologicky rozložiteľný, kuchynský a reštauračný odpad. Stála teplota spomaľuje rozklad baktérií a eliminuje šírenie zápachu, čo býva častým problémom. Práve prostredníctvom betónovej šachty, v ktorej je umiestnený plastový zásobník, sa tomu natrvalo zabráni. Veríme, že Banskobystričania ocenia novozavedený spôsob zberu, ktorý je jedným zo štandardov súčasnej doby,“ dopĺňa Mariana Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Štyri stojiská polopodzemných kontajnerov sa nachádzajú zatiaľ na Radvanskej ulici, jedno na Poľnej a dve sú umiestnené na Sládkovičovej ulici. S budovaním ďalších sa začne na jar budúceho roka v ostatných častiach Radvane, ale aj v Kráľovej a na Pršianskej terase. Spolu pôjde o 171 kusov kontajnerov na 23 stojiskách.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria