Aktuality

Začína sa rozsiahla revitalizácia vnútrobloku v Sásovej, pozrite si vizualizácie

pôvodný stav (3)

Ešte v roku 2018 sa stretlo vedenie mesta s obyvateľmi Sásovej v jedálni Základnej školy na Sitnianskej ulici, aby diskutovali o plánovanej revitalizácii ihriska známeho pod názvom Opavia, priestoru pri tenisovom kurte a lokality za školským areálom. Po spracovaní projektovej dokumentácie, získaní eurofondov a verejnom obstarávaní na zhotoviteľa dnes bola plocha s rozlohou 4,5 hektárov odovzdaná do rúk vysúťažených realizátorov stavby. Hoci majú na stavebné práce 12 mesiacov, v spoločnom záujme všetkých je ukončiť komplexnú revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska, Strážovská do konca tohto roka.

Rekonštrukciou prejde viac ako 4 000 metrov štvorcových chodníkov a spevnených plôch, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Vysadených bude viac ako 130 nových stromov, ďalších 100 bude ošetrených, pribudne 3 500 m2 trávnikov. Nebudú chýbať nové lavičky, odpadkové koše, prístrešky či stojany na bicykle a doplní sa aj verejné osvetlenie.

Po roku 2018, keď sme verejne prerokovali revitalizáciu vnútrobloku a naše zámery spolu s obyvateľmi a projektantom, podarilo sa nám projekt dostať do realizačnej fázy. V celom priestore pribudne pestrá ponuka voľnočasových oddychových i športových aktivít, preto verím, že každá veková skupina si príde na svoje. Letné dni bude spríjemňovať novovybudovaná fontána a pitné fontánky, čo tu doposiaľ nebolo. Všetkých žiadame o trpezlivosť a ospravedlňujeme sa za zníženie komfortu počas stavebných prác. Verím, že počasie bude stavebníkom priať a zo zanedbanej plochy vznikne kvalitné prostredie určené pre aktívne trávenie voľného času všetkých obyvateľov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Súčasťou zrevitalizovaného priestoru medzi Tatranskou, Strážovskou, Sitnianskou a Rudohorskou ulicou bude ihrisko s fitness prvkami, detské ihriská a pohybové zóny, petangové ihrisko, minidopravné ihrisko, parkourové ihrisko, multifunkčná plocha pre hádzanú a basketbal, futbalové ihrisko s umelou trávou, plocha pre skok do piesku, steny pre graffiti, šachové stolíky a mnoho iného.

Verím, že zrealizovaný projekt prispeje k tomu, že ľudia budú mať možnosť tráviť voľný čas v bezprostrednom okolí svojich domovov a nebudú musieť chodiť ďaleko za mesto. Voľnočasové aktivity sme rozšírili napríklad aj o telocvičňu v prírode, voľnú opaľovaciu lúku, Vzhľadom na narastajúce ekologické problémy, keď teplota v mestskom prostredí narastá, sme sa zamerali na zeleň či vodné prvky, ktoré osviežia vzduch i priesakové povrchy,“ hovorí projektant Zoltán Balko.

Celý vnútroblok je rozdelený na dve územia, resp. etapy, pričom revitalizácia oboch sa začne  realizovať naraz.

Na stavebné práce máme 12 mesiacov, ale budeme sa snažiť zrealizovať ich do zimy. Prebiehať budú postupne, aby sme čo najmenej obmedzili obyvateľov či mamičky s deťmi, ktoré priestor využívajú. Pracovisko bude ohradené mobilným oplotením. Stavebné mechanizmy budú na stavenisko jazdiť cez dva vstupy na Tatranskej ulici,“  dopĺňa Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s. r. o.

Podobne ako kolegovia, aj my budeme celé územie realizovať etapovito po častiach. Práce budú prebiehať v určitom režime, ktorý sa budeme snažiť čo najviac korigovať s ľuďmi a s mestom tak, aby sme čo najmenej ovplyvňovali priamy chod sídliska. Verím, že všetko prebehne do konca roka tak, ako má,“ pridáva sa Matej Matyšek zo spoločnosti IDEA INVEST, spol. s. r. o.

Samospráva získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 1 209 730 eur. Finančná spoluúčasť mesta spolu s neoprávnenými výdavkami je plánovaná vo výške cca 100 000 eur.

Vysúťažení zhotovitelia:

  1. etapa: IDEA INVEST, spol. s r. o., Zvolen (stavebné práce, obnova a výsadba zelene, detské ihriská a športové prvky)
  2. etapa: PEMAX PLUS, spol. s r. o., Banská Bystrica (stavebné práce), DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé (obnova a výsadba zelene), Intersystem EU s.r.o., Bytča (detské ihriská a športové prvky)

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria