Aktuality

Výskyt komárov v meste monitorujeme

komare-2021

Aktuálne ročné obdobie sa spája aj so zvýšeným výskytom hmyzu, medzi ktorý patria aj komáre. Inak to nie je ani v Banskej Bystrici, a preto sa koncom júna na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa aj na základe podnetov od obyvateľov touto problematikou zaoberala. Medzi jej členov patria zamestnanci odborných útvarov mesta, zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica a dodávatelia služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.

Ideálne podmienky pre výskyt komárov vytvárajú rôzne tône, močariská, stojaté či slabo tečúce vody, a v neposlednom rade aj vysoké trávnaté porasty.  Je preto potrebné, aby k prevencii pred premnožením komárov prispeli aj samotní obyvatelia či právnické osoby pôsobiace na území nášho mesta.

„Pomôcť môže napríklad trvalá starostlivosť o pozemky, kosenie okolo domu, pravidelné vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad aspoň v sedemdňových intervaloch či likvidácia odpadu z okolia ľudských obydlí a firiem. Prínosom je aj používanie odpudzovačov, lapačov a repelentov proti komárom alebo mechanická ochrana akou sú napríklad sieťky na okná a dvere,“ hovorí Jozef Varga z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Komáre najviac útočia ráno – hodinu pred a po východe slnka, alebo večer, hodinu pred a po jeho západe. Pri kalamitnom výskyte však tento hmyz vonku pôsobí obťažujúco, a to aj po dobu celých 24 hodín.

Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa za slabú kalamitu považuje taký stav, keď je možné zaznamenať niekoľko desiatok útokov na jednu osobu počas jednej minúty. Pri niekoľkých stovkách takýchto útokov za určený časový interval 60 sekúnd ide o silnú kalamitu.

Na základe vykonaného prieskumu sa Banská Bystrica momentálne v takejto situácii nenachádza, a preto zatiaľ nie je nutné, aby boli na území mesta prijaté mimoriadne opatrenia ako postreky na elimináciu komárov, likvidácia lariev vo vode a pod. Aj napriek tomu si však vytvorená pracovná skupina na stretnutí rozdelila úlohy tak, aby priebežne monitorovala možný zvýšený výskyt komárov a v prípade potreby zabezpečila ich elimináciu.

 

Mgr. Dominika Grešková
Kancelária primátora