Aktuality

Vedenie mesta spolu s odborníkmi navrhuje komunitné testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce

ZŠ Ďumbierska

Mesto Banská Bystrica spolu s odborníkmi pozorne sleduje situáciu súvisiacu so šírením pandémie koronavírusu na dennej báze, a na základe relevantných údajov sú následne nastavované ďalšie kroky. Dnes na pôde banskobystrického mestského úradu zasadal krízový štáb v zložení zástupcov vedenia mesta, Rooseveltovej nemocnice, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu v Banskej Bystrici. Všetci sa zhodujú na tom, že celoplošné testovanie všetkých obyvateľov v banskobystrickom okrese je v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii nevhodné. Prikláňajú sa skôr ku komunitnému testovaniu ľudí, ktorí musia chodiť do práce, resp. k cielenému testovaniu škôl, podnikov a inštitúcií v našom regióne.

Počet pozitívne testovaných obyvateľov na COVID-19 prvý týždeň po novom roku rapídne vzrástol. Všetci vnímajú, že je to najmä z dôvodu mäkkého lockdownu v závere minulého roka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti eviduje v banskobystrickom okrese 1 700 pozitívne testovaných na 100 000 obyvateľov.

Po porade s odborníkmi sme toho názoru, že v prípade okresu Banská Bystrica by bolo skôr na prospech testovanie zamerané na komunity a nie celoplošné testovanie. Komunitné cielené testovanie znamená testovanie ľudí, ktorí chodia do práce a majú potvrdenie o tom, že zamestnávateľ ich potrebuje. Pracujúci vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu. Dôležité je aj očkovanie tejto skupiny,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V najbližších dňoch sa bude zisťovať, aký je záujem o testovanie zo strany zamestnávateľov v banskobystrickom okrese. Samospráva má už dnes schválených 12 mobilných odberných miest, ktoré môžu byť v prípade dostatku testov na tento účel využité.

Komunitné testovanie vnímame ako potrebné. Malo by sa týkať predovšetkým pracovných komunít, škôlok, kritickej infraštruktúry a všetkých tých, ktorí keby nenastúpili do práce, tak sa do práce nedostaneme ani my. Ide o rôzne profesie, napr. odhŕňači snehu, technické služby, elektrikári, vodári… Sú to profesie, ktoré by mali byť zahrnuté do tejto našej snahy, aby sme znížili čísla pozitívne testovaných na COVID-19,“ dopĺňa Martin Dolinaj, prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Obmedzenie mobility považujú všetci odborníci za najdôležitejšie opatrenie, ktoré je potrebné dodržiavať.

Obmedzenie mobility má strategický význam pre zamedzenie šírenia nákazy a myslím si, že ak ho ľudia nebudú dodržiavať, tak všetky ostatné opatrenia budú mať vždy svoje medzery. Druhým pilierom je testovanie, ktoré treba v tomto januárovom období s mínusovými teplotami urobiť racionálne a testovať len tých, ktorí prispievajú k šíreniu nákazy. K šíreniu nákazy dochádza cestou do práce a v práci, a následne sa zanáša do rodín. Komunitné testovanie zamestnancov všetkých možných sfér by prinieslo výsledky v tom zmysle, že by sme znížili počet pozitívnych v nasledujúcich týždňoch,“ dopĺňa Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici.

Aj vedenie Rooseveltovej nemocnice podporuje akékoľvek aktivity zamerané na zníženie šírenia infekcie a zlepšenie zdravia v regióne.

Komunitné testovanie preferujeme, pretože je oproti tomu celoplošnému cielené, a nám ušetrí zdravotnícky personál, ktorý je vyčerpaný. Situácia v nemocnici je momentálne stabilizovaná, aj napriek nárastu pozitívne testovaných v okrese a v kraji. V nemocnici máme v súčasnosti okolo 100 hospitalizovaných pacientov liečených na ochorenie COVID-19,“ hovorí námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Rooseveltovej nemocnice Milan Urbáni.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora