Aktuality

V Banskej Bystrici sme spustili Banícky orloj

Banícky orloj

Včera vo večerných hodinách sa mestom po prvý raz ozvali zvuky Baníckeho orloja, ktorý pribudol na Barbakáne na Námestí Štefana Moysesa. Symbolizuje baníctvo, ktoré je s naším mestom neodmysliteľne späté, ale aj remeselnú históriu Banskej Bystrice. Slávnostne ho spustil primátor mesta Ján Nosko spolu s Banskobystričanmi a jeho tvorcami – manželmi Matúšom a Magdalénou Annou Jančurovcami.

Orloj je umiestnený na fasáde Barbakánu v prednej časti budovy nad hlavným vchodom. Korpus obrazu je vyrobený z pozinkovanej ocele ošetrenej polyuretánovým vrchným lakom vo viacerých farebných vrstvách. Vzhľadom na unikátnosť Barbakánu sa pristúpilo k takmer úplnej historickej vernosti, či už pri použitých technológiách, alebo kompozícii vzhľadu.

„Aj napriek tomu, že kultúrne podujatia boli počas pandémie zrušené, zamestnanci nášho Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu nezaváhali a prišli s týmto pekným nápadom. História je dôležitou súčasťou každého mesta a ja som rád, že tú banskobystrickú si môžeme pripomenúť aj takýmto spôsobom. Orloj pribudol k symbolom nášho mesta a pečať baníctva bude pripomínať nielen nám, ale aj ďalším generáciám. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a verím, že sa pri ňom nepristavia len Banskobystričania, ale aj obyvatelia iných slovenských či zahraničných miest,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Celkový tvar orloja má evokovať drevenú skrinku, v ktorej sú vyložené cennosti. Ornamentika bola prispôsobená gotickému štýlu a obraz bol rozdelený do troch políc – kompozičných celkov. Prvá polica, s najmasívnejšími stĺpmi a výjavom baníka, má symbolizovať podzemie bane a štôlne, ale aj baníkov, ako majoritnú časť historického obyvateľstva. Druhé poschodie predstavuje spracovanie rúd v okolí Banskej Bystrice – hámor s kováčom a stupami. Je tam tiež stvárnená rieka ako symbol všetkých vodných tokov v okolí, ktoré poháňali stroje a zariadenia. Kostol zo Španej Doliny pripomína všetky okolité banícke obce a mestá, ktoré sa podieľali na spracovávaní rúd a výsledných produktov. Tretie poschodie je symbolom mesta, ktoré má svoje miesto vo svete. Jazdec na koni – Fugger, za ktorého čias banícka Banská Bystrica zažila najväčšiu slávu, loď „Bom Jesus” a voz symbolizujú vývoz výrobkov a surovín z Bystrice do celého sveta. Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol použitý ako symbol mesta a jeho historického jadra.

Autormi Baníckeho orloja v Banskej Bystrici sú akademickí sochári – manželia Jančurovci z Ľupčianskych kovozávodov, s.r.o., ktorí sa v umeleckej oblasti dopĺňajú.  Za konštrukčnou časťou stojí Matúš Jančura a detaily, ku ktorým patrí napríklad stvárnenie zobrazení na orloji, má na svedomí Magdaléna Anna Jančurová.

„Vyrobiť orloj s hmotnosťou približne 600 kg bola pre nás obrovská výzva. Je za tým 1500 hodín práce. Verím, že výsledok stojí za to a obyvateľom i návštevníkom sa bude páčiť. Sme radi, že sme od mesta dostali túto príležitosť, nakoľko z Banskej Bystrice pochádzam a teší ma, že sme svojou prácou mohli prispieť k jej zveľadeniu,“ povedal tvorca orloja Matúš Jančura.

 Momentálne orloj funguje v dvojtýždňovej skúšobnej prevádzke, aby tvorcovia spolu so zamestnancami mesta doladili prípadné nedostatky. Na Barbakáne bude umiestnený bez ohľadu na ročné obdobie počas celého roka s tým, že intenzita jeho spúšťania bude v zime nižšia.

Mgr. Dominika Grešková
Kancelária primátora

Galéria