Aktuality

Uhlisko a časť Fončordy už s novým osvetlením

Nové osvetlenie na Uhlisku a Fončorde

Na minuloročnom septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili všetci prítomní poslanci jednomyseľne návrh vedenia mesta, využiť návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške cca 1,9 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu nevyhovujúceho verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Plánované stavebné práce, s ktorými začal zmluvný partner mesta, spoločnosť PROGRES-HL v polovici októbra, už boli ukončené.  Vďaka novým svietidlám spĺňajúcim technické normy je výsledkom lepšia viditeľnosť a  zvýšená bezpečnosť ľudí.

Preinvestovaných bolo celkovo 1 874 128,04 eur, za ktoré sme zrekonštruovali:

  • 37 rozvádzačov verejného osvetlenia na území celého mesta vrátane spracovania technickej dokumentácie k nim patriacim,
  • 276 stožiarov, na nich 330 LED svietidiel a k nim prislúchajúcim 3 510 metrov káblových vedení verejného osvetlenia na Uhlisku,
  • vymenených bolo ďalších 608 LED svietidiel na Fončorde,
  • vykonané boli revízie všetkých zariadení, ktoré prešli rekonštrukciou,
  • bola vypracovaná optimalizácia počtu a umiestnenia rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO), v zmysle ktorej budeme ďalej postupovať pri znižovaní počtu a rekonštrukcii ostatných RVO,
  • boli vytýčené všetky káblové vedenia verejného osvetlenia.

Na základe septembrovej  požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva boli použité svietidlá s tzv. teplým bielym svetlom s jemným žltým vyžarovaním. Z hľadiska komfortu prostredia pre život v obytných častiach mesta je vhodnejšie, a to aj napriek tomu, že je energeticky náročnejšie, ako pôvodne navrhované svietidlá s bielym svetlom. Z prostriedkov vládnej výpomoci sme zároveň doplnili špeciálne osvetlenie na 8 vybraných priechodoch pre chodcov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Nového osvetlenia sa dočkali dva priechody pre chodcov na Uhlisku ꟷ pred ZŠ Golianova a na Ceste k Smrečine pri podchode pod železnicou. Bezpečnejšie sú už aj priechody na Okružnej a Mládežníckej ulici na Fončorde a štyri priechody v Podlaviciach (Gaštanová ulica pri ZŠ a tri priechody v križovatke ulíc Lipová, Skubínska cesta a Povstalecká cesta). Finálne práce na povrchovej úprave chodníkov budú realizované s príchodom teplého počasia v jarných mesiacoch tohto roku.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora