Aktuality

Spoluprácou k otvorenej samospráve

OGP

Mesto Banská Bystrica sa na jeseň 2020 zapojilo do iniciatívy s názvom Open Government Partnership Local – Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. V rámci nej chce v spolupráci s dvoma neziskovými organizáciami vytvoriť akčný plán otvorenej samosprávy. Proces tvorby sa začne už tento mesiac, a nakoľko participácia zo strany Banskobystričanov je žiadanou súčasťou, naplánované sú aj verejné konzultácie. Obyvatelia počas nich dostanú priestor a môžu prísť s návrhmi tém, ktoré by podľa nich mal akčný plán riešiť. Prvá diskusia sa uskutoční už o niekoľko dní – 11. marca 2021.

Iniciatíva Partnerstva pre otvorené vládnutie (OGP) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a obyvateľov miest, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre ľudí.

„Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a takáto komunikácia a súčinnosť by mohla pomôcť pri realizácii rozbehnutých projektov, ktoré často stoja aj pre rozdielne pohľady na vec. Zároveň však vidím priestor na nové inovatívne zmeny či aktivity. To bol dôvod, prečo v auguste 2020 mesto Banská Bystrica zareagovalo na otvorenú výzvu pre samosprávy, v rámci ktorej sme sa mohli zapojiť do iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Nakoľko ide o medzinárodnú iniciatívu, teší ma, že sa nám podarilo úspešne sa zaradiť medzi 56 samospráv z celého sveta, ktoré sú jej súčasťou,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

K iniciatíve OGP Local sa pripojili aj dve partnerské neziskové organizácie zastupujúce občiansky sektor – Dialogue centre a Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, ktoré sa špecializujú na realizáciu participatívnych procesov a dialógu.

„Naším cieľom je spojiť sily, čoho výsledkom bude akčný plán, ktorý pomôže zlepšiť procesy participácie v meste. Zároveň ide o akési otvorenie sa samosprávy ľuďom a vtiahnutie verejnosti do diania,“ upresňuje externá koordinátorka participácie pre mesto Banská Bystrica Andrea Dolinská.

Hlavné motto projektu pre Banskú Bystricu je „Spoluprácou k otvorenej samospráve“, a preto budú do prípravy, tvorby a realizácie akčného plánu od začiatku zapojení nielen zástupcovia mesta, ale aj aktéri občianskeho sektora a široká verejnosť. Prvá diskusia k tejto téme, ktorou zároveň odštartujeme celý proces, sa uskutoční online už vo štvrtok, 11. marca 2021. Počas nej budú záujemcom predstavené možnosti zapojenia sa do projektu, a tiež jeho predbežný harmonogram.

Bližšie informácie nájdete aj na facebookovej stránke Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici a v prípade záujmu nás môžete kontaktovať e-mailom na: ogplocalbb@gmail.com.

Čo je Open Government Partnership (OGP)?

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP) vznikla 20. septembra 2011 vďaka vtedajšiemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi a rozšírila sa do celého sveta. Doteraz sa k nej pripojilo 79 členských krajín, vrátane Slovenska, a existuje na národnej i lokálnej úrovni (OGP local). Koordináciou agendy otvoreného vládnutia je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý rieši aj procesy súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na národnej úrovni.

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora